Uutinen

Afrikan johtajat tähtäävät vihreään vallankumoukseen

Afrikan johtajat haluavat saada maataloustuotannon mantereella nousuun lannoitteilla ja yhteistyöllä.
Janne Hukka
19.6.2006
Naiset istuttavat puita (Kuva: Sini Kuvaja) Sambialaisnaiset istuttavat pellolle puita maaperän rikastuttamiseksi.

Nigeriassa 9.-13. kesäkuuta Afrikan lannoitetilannatta miettimään kokoontuneiden maanosan johtajien mukaan on tullut Afrikan aika ottaa länsimaat  ja Aasia kiinni maataloudessa aloittamalla "vihreä vallankumous".

Huippukokouksessa laaditun suunnitelman keskeisenä osana on vastata erityisesti maaperän köyhtymisen aiheuttamiin haasteisiin, Reuters raportoi.

Lähes 70 prosenttia Afrikan aktiiviväestöstä on suoraan tekemisissä maatalouden kanssa.

"On tärkeää muistaa puhuttaessa afrikkalaisesta maataloudesta, että puhutaan eritoten pienviljelijöistä", Nigerian maatalousministeri Adamu Bello muistutti Voice of American haastattelussa.

Väestönkasvun takia monissa maissa maanviljelijöille on tullut painetta käyttää maapalstojaan jatkuvaan viljelyyn, mikä on johtanut maan ravinnepitoisuuden köyhtymiseen. Kolmasosa Saharan eteläpuolella asuvista afrikkalaisista elää jatkuvan nälänhädän ja aliravitsemuksen uhan alla.

Koska useimmilla maanviljelijöillä ei ole varaa teollisiin lannoitteisiin, ovat mantereen sadot pienentyneet henkilöä kohden viimeisen 40 vuoden aikana.

Asiantuntijoiden mukaan nykyisin maan köyhtyminen aiheuttaa jopa neljän miljardin dollarin (3,2 miljardin euron) taloudelliset tappiot vuosittain. He myös arvioivat nykykehityksen jatkuessa vuosittaisten satojen määrän pienenevän jopa kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä.

Afrikan johtajien sopimaan suunnitelmaan kuuluu lannoitusverotuksen huomattava alentaminen sekä muun muassa mantereen omien lannoitemateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen ja infrastruktuurin kohentaminen.

Tämän lisäksi valtiot toivovat saavansa YK:lta ja Afrikan kehityspankilta rahoitusta Afrikan unionin hallinnoimaan lannoiterahoitusjärjestelmään, jonka tarkoituksena olisi parantaa pienviljelijöiden mahdollisuuksia käyttää teollisia lannoitteita ja lisätä paikallista lannoitetuotantoa.

Tavoitteena on nostaa vuoteen 2015 mennessä käytettyjen lannoitteiden määrä nykyisestä kahdeksasta kilosta 50 kiloon hehtaarilla.

"Kun Aasia oli samassa tilanteessa, rikkaat maat auttoivat aasialaisviljelijöitä lannoitteiden käytössä", totesi tunnettu kehitysekonomisti Jeffrey Sachs Voice of American mukaan.

"Yhdysvaltain hallitus antoi Intialle suuria tukia ja lannoitteita, jotta maan vihreä vallankumous onnistuisi. Nyt on aika tehdä sama Afrikalle", Sachs vaati.

Lisää tietoa aiheesta