Uutinen

Afrikan hallinto parantunut huomattavasti vuosikymmenessä

YK:n Afrikan talouskomission julkaiseman raportin mukaan viime vuosikymmen toi afrikkalaisiin yhteiskuntiin huomattavia parannuksia demokratian ja hallinnon saralla.
Janne Hukka
16.3.2006

YK:n Afrikan talouskomission ECAn tuoreen raportin mukaan Afrikan valtiot ovat edenneet huomattavasti kohti paremmin hallittuja ja vakaampia yhteiskuntia viimeisen vuosikymmenen aikana. Raportti kuitenkin huomauttaa myös vakavista puutteista etenkin ihmisoikeuksien, oppositiopuolueiden aseman ja demokraattisten vaalien saroilla.

"The African Governance Report" toteaa kehityksen viimeisen kymmenen vuoden aikana tehneen monipuoluejärjestelmistä mantereen arkea. Raporttia varten haastatelluista Afrikan valtioiden kansalaisista yli puolet piti yhteiskunnallisia järjestelmiä tyydyttävinä, koki poliittista vapautta olevan riittävästi ja tunsi olonsa turvatuksi.

Lisäksi raportti mainitsee kasvaneen yhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin välillä lisänneen demokraattista hallintoa useissa maissa.

Suurimmiksi tyytymättömyyden syiksi haastatellut kansalaiset mainitsivat keskusvallan voimakkuuden, verotuksen tehottomuuden ja korruption yleisyyden. Komission tutkimusten mukaan tyytymättömyyden aiheet ovat usein yhteydessä toisiinsa. Raportin laatijoiden mukaan esimerkiksi 18 tarkastellussa maassa veronkiero liittyi usein tai aina korruptioon.

Raportti paljastaa myös huomattavia eroja eri valtioiden välillä. Jotkut valtiot, kuten Namibia, Etelä-Afrikka ja Ghana pärjäsivät vertailun joka osa-alueella keskiarvoa paremmin, siinä missä esimerkiksi Tšad ja Kenia olivat kaikilla vertailualueilla keskiarvoa huonompia.

Raportti suositteleekin laajamittaista ohjelmaa hallinnon vahvistamiseksi. Asiantuntijoiden mukaan tähän päästäisiin muun muassa vahvistamalla parlamenttien asemaa, tukemalla hyvin toimivaa mediasektoria, käyttämällä hyväksi tietotekniikan mahdollisuuksia hallinnossa ja vastaamalla hiv/aids-epidemian tuomiin haasteisiin.

Lisää tietoa aiheesta