Uutinen

Afrikan ay-liike tahtoo mukaan vapaakauppaneuvotteluihin

Kampalaan kokoontuneet Afrikan maiden ay-aktiivit pelkäävät, että ilman heidän mukanaoloaan EPA-sopimukset heikentävät työntekijöiden asemaa.
Eeva Eronen
21.12.2007

Afrikkalainen ammattiyhdistysliike tahtoo päästä mukaan vapaakauppasopimus EPAn (Economic Partnership Agreements) viimeisiin neuvotteluihin, uutisoi The Monitor. Järjestöissä pelätään, että muutoin työntekijöiden oikeudet jäävät sopimuksissa pahaan paitsioon.

EPA-sopimusten eli Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian sekä Tyynenmeren maiden välisten vapaakauppasopimusten on tarkoitus korvata vanhat kauppasopimukset vuoden 2008 alkupuolella. Laajaa kritiikkiä herättäneet neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen ennen joulukuun loppua.

"Afrikkalaiset ay-järjestöt ovat huolissaan EPA-sopimusten nykytilasta. Järjestöissä pelätään, että sopimukset lisäävät työttömyyttä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa sekä heikentävät maiden kauppaoikeuksia", Ugandan pääkaupunkiin Kampalaan kokoontuneet järjestöt arvioivat yhteisessä lehdistötiedotteessaan.

Kolmipäiväinen kokous, jossa on mukana ay-aktiiveja 47 Afrikan maasta sekä joistakin Tyynenmeren ja Karibian alueen maista, alkoi keskiviikkona.

Ay-liikkeen mukaan järjestöjen mukaanotto neuvottelujen loppurutistukseen vahvistaisi sopimusten vaikutuksia sosiaalisiin ulottuvuuksiin, kuten työntekijöiden työ- ja elinolosuhteiden parantamiseen.

Jollei lopullisiin EPA-sopimuksiin sisällytetä sosiaalista kehitystä käsittelevää osuutta, niiden käyttöönotolla on haitalliset vaikutukset Afrikassa, järjestöt linjaavat.

 

Vapaakauppa kutistaa verotuloja

Ammattiyhdistysliike painottaa, että nykymallin mukaiset sopimukset rampauttavat sekä yksityisen että julkisen sektorin kehitystä.

"Sopimukset rajoittavat teollistumisen ja teollistumispolitiikan kehityksen mahdollisuuksia. Lisäksi ne pienentävät tulleja, joiden avulla voidaan tukea paikallista teollisuutta. Tullitulojen menetys taas tarkoittaa vähemmän varoja sosiaalisiin menoihin ja yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämiseen", järjestöt arvioivat.

Ay-liikkeessä ei myöskään uskota, että EPA-sopimukset onnistuisivat parantamaan maiden kilpailukykyä ja vientiä, monipuolistamaan niiden tuotantoa tai vahvistamaan paikallismarkkinoita.

YK:n Kansainvälisen työjärjestön ILOn Mohammed Mwamadzingo lupasi, että ILO avustaa Afrikan, Tyynenmeren ja Karibian alueen työntekijäjärjestöjä saamaan sanansa mukaan EPA-sopimuksiin.

Lisää tietoa aiheesta