Uutinen

Ääni köyhdytetyille alkuperäiskansoille

Intiassa aletaan pienimuotoisesti etsiä malleja alkuperäiskansojen ja köyhien maaseutuyhteisöjen äänen esiin tuomiselle. Alkamassa on hanke, jossa dokumentoidaan muun muassa alkuperäiskansojen käsitystä heidän elinehdoistaan ja keinoista, joilla he voivat säilyttää elämäntapansa.
Sini Kuvaja
15.11.2004

"Arvokkaista ja helposti saatavilla olevista mineraaleista suurin osa sijaitsee alkuperäiskansojen mailla. Eräs adivasien naisryhmä koittaa saada säilytettyä alueensa ennallaan. He ovat protestoineet ja olleet vankilassa. Nyt he miettivät oman kaivoskooperatiivin perustamista. Se on kiinnostava ajatus reilun kaupan kannalta: voisiko kaivostuotantoa tehdä reilulla ja ympäristöystävällisellä tavalla?" kertoo Ville-Veikko Hirvelä yhden esimerkin paikallisten selviytymiskeinojen etsimisestä.

Hirvelä tutustui alkuperäiskansojen elämään Chhattishgarhissa vuoden alkupuolella. "Oli yllättävää, miten innokkaasti ihmiset ajoivat oikeutta omaan maahansa. He huusivat iskulauseita tullessamme paikalle ja kävelivät jopa 60 kilometrin päästä kokouksiin."

Alkuperäisväestö oli siirretty mailtaan tiikerien suojelualueen tieltä uuteen ympäristöön, jossa heidän elämäänsä rajoitettiin jatkuvasti.

Kuva:Lapsia (Kuvaaja: Jarkko Korhonen

Santhal ja Kol-heimojen lapsia Biharissa Intiassa.

"Metsähallinnon ja hallituksen virkailijat käyvät katsomassa heitä harva se päivä ja kieltävät jatkuvasti esimerkiksi viljelemästä maata jossakin tietyssä paikassa. Ihmisillä ei ole enää keinoa hankkia elantoa ja he päätyvät muuttamaan kaupunkien slummeihin."

Elämän ehtojen puolustaminen

Hirvelällä on suuri unelma, jonka pohjana on kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kirjattu lause: Missään tapauksessa ei kansalta voida riistää sen omia elinehtoja.

"Jos dokumentoitaisiin, mitkä näitä elinehtoja ovat, voitaisiin osoittaa, että niitä ei saa viedä. Ajatuksena on, että alkuperäiskansat määrittelevät itse elinehtonsa ja esittävät ehdotuksia, miten ne voidaan turvata."

Dokumentoinnissa otetaan ensiaskelia. Tarkoitus on saada kerättyä kokemuksia Helsinki-prosessille, jonka johtoryhmä kokoontuu Delhissä helmikuussa. Hanke on osa Kansalaisten maailmannäyttämöä.

"Helsinki-prosessi voisi rakentaa mekanismin sille, miten tällaista dokumentointia tuotaisiin esiin päätöksenteossa", Hirvelä toivoo.

Haasteet ovat suuria

"Länsimainen oikeusjärjestelmä on kriisissä, sillä kaupalliset oikeudet ovat sitovampia kuin perusoikeudet. Kaupallisia oikeuksia ja niiden globaalia täytäntöönpanoa tulisi pystyä valvomaan siten, että niillä edistettäisiin ihmisten perustavia oikeuksia. Ideaalisti olisi mahdollista luoda YK:hon mekanismi, jossa perusoikeuksista vastaavat elimet valvoisivat, etteivät kaupalliset päätökset loukkaa ihmisten elinehtoja