Uutinen

102 tyttöä kieltäytyi ympärileikkauksesta Keniassa

Tiina-Maria Levamo
7.5.2001

Suomen World Vision tiedottaa: SWV:n aloittama kampanjatyö tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ja varhaisten avioliittojen vähentämiseksi on tuottanut tulosta hankealueellamme Luoteis-Keniassa. 102 Morpusin alueen koululaistyttöä on kieltäytynyt ympärileikkauksesta.

Myös Suomessa useat järjestöt ovat lähteneet tukemaan kampanjaa. Nimiä vetoomukseen ovat keränneet muun muassa SYL, Ihmisoikeusliitto, NNKY, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Rauhanliitto ja Kansainvälinen monikulttuurikeskus Caisa. Marttaliiton hallitus päätti viime viikolla järjestönä allekirjoittaa vetoomuksen.

Morpusin alueen tyttöjen kieltäytymistä ympärileikkauksesta edelsi Suomen World Visionin tukeman paikallisen tiimin järjestämä työpaja tytöille, heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Suurin osa työpajaan osallistuneista tyttöjen vanhemmista ja opettajista päätti alkaa kampanjoida ympärileikkausten ja varhaisten avioliittojen vähentämiseksi alueellaan.

Morpusissa suunnitellaan jo nyt joulukuuta, jolloin alueella vallitsevan tradition mukaan ympärileikataan nuoria tyttöjä paikallisen juhlan yhteydessä. Opettajista ja vanhemmista muodostuva kampanjatiimi on päättänyt järjestää ympärileikkauksesta kieltäytyneille tytöille vaihtoehtoisen juhlan. Tässä juhlassa ympärileikkauksen sijaan tytöt saisivat kiitosta siitä, että ovat käyneet tunnollisesti koulua. Juhlassa he saisivat myös lahjoja ja julkista tunnustusta ansioistaan ja rohkeudestaan.

Suomen World Vision kerää ympärileikkausta ja varhaisia avioliittoja vähentämään pyrkivään vetoomukseen nimiä vielä toukokuun ajan. Voit tilata meiltä aiheeseen liittyvän infopaketin sekä vetoomuslomakkeita.

Jos nimien keruu tuottaa järjestöllenne liikaa vaivaa, rohkaisemme teitä Marttaliiton tavoin allekirjoittamaan järjestönä vetoomuksemme. Myös Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksessa voi allekirjoittaa vetoomuksen. Lisäksi vastaamalla tähän viestiin voit sähköisesti lähettää oman nimesi vetoomuslistalle.

Vetoomusteksti ja lomake löytyvät alta. Voit lähettää lomaketta sähköisesti eteen päin sekä tulostaa ja kopioida sitä. Vetoomukset voit lähettää joko sähköpostitse tai postitse alla olevaan osoitteeseen.

Keväisin kampanjaterveisin,

Tiina-Maria Levamo
Tiedottaja

----------

"ON AIKA RIKKOA HILJAISUUS" - VETOOMUS NAISTEN YMPÄRILEIKKAUKSEN JA VARHAISAVIOLIITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI

Naisten elämänlaadun parantumista estävät paikoin kehitysmaissa ikivanhat haitalliset perinteet. Yksi tällainen kulttuurinen tapa on miljoonille tytöille suoritettava ympärileikkaus. Tyttöjen ympärileikkausta harjoitetaan 28 Afrikan maassa ja muutamassa Lähi-Idän ja Aasian maassa. Arvioidaan, että vuosittain yli kaksi miljoonaa tyttöä ja naista leikataan. Arviolta 85-114 miljoonaa naista on käynyt läpi ympärileikkauksen.     

Ympärileikkauksen jälkeen tytöt nähdään aikuisina ja heidän odotetaan avioituvan. Ympärileikkaus ja varhaiset avioliitot katkaisevat tyttöjen koulunkäynnin ja johtavat täten sukupolvesta toiseen jatkuvaan köyhyyden kierteeseen. Köyhien perheiden varattomuus lisää entisestään paineita naittaa tyttäret nuorina.

Me allekirjoittaneet pidämme tärkeänä tietoisuuden lisäämistä tyttöjen ympärileikkauksen ja aikaisten avioliittojen välittömistä ja pitkäaikaisista vaikutuksista. Katsomme, että ympärileikkaus ja varhaiset avioliitot ovat esteenä naisten tasa-arvoiselle elämälle, terveydelle sekä omaehtoiselle kehitykselle.

Vetoamme Euroopan unionin parlamentin suomalaisiin edustajiin, jotta he toimisivat kehitysmaiden tyttöjen ja naisten terveellisemmän ja tasa-arvoisemman tulevaisuuden puolesta varmistamalla omalla työllään sen, että ympärileikkaus ja tyttöjen varhaiset avioliitot nostetaan YK:n 56. Yleiskokouksen asialistalle vuonna 2002.

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
8. _________________________
9. _________________________
10. ________________________

Palauta vetoomus osoitteeseen: Suomen World Vision Kansakoulukatu 5 A 2, 00100 Helsinki

Kiitos!