Ilmastotyön asiantuntija

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo on 300 järjestön yhteistyöjärjestö. Olemme globaalien kehityskysymysten asiantuntija, jonka missiona on reilumpi ja kestävämpi maailma. Jäsenjärjestömme tekevät työtä kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen parissa. Fingo järjestää koulutuksia ja neuvontaa, tekee vaikuttamistyötä, julkaisee palkittua Maailman Kuvalehteä, koordinoi järjestöjen tapahtumia eri puolilla Suomea ja järjestää vuosittain Suomen suurimman kulttuuri- ja järjestötapahtuman Maailma kylässä -festivaalin Helsingissä. 

Fingo hakee nyt 

Ilmastotyön asiantuntijaa 

Fingo hakee ilmastotyön asiantuntijaa 15.8.2019–30.6.2020 väliseksi ajaksi. Kyseessä on kokopäiväinen sijaisuus. Ilmastotyön asiantuntija työskentelee Fingon vaikuttamistyön -yksikössä. 

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu

 • poliittisiin päättäjiin kohdistuvan vaikuttamistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta 
 • ilmasto- ja energiapoliittisten prosessien seuraaminen kansallisella, kansainvälisellä ja EU:n tasolla 
 • globaalin ja kehittyvien maiden näkökulman tuominen kansalaisjärjestöjen ilmastovaikuttamiseen 
 • osallistuminen kansainvälisten verkostojen työhön 
 • jäsenjärjestöjen ilmastotyön tuki 
 • analyysien ja yhteenvetojen tuottaminen ilmasto- ja energiapolitiikasta 
 • asiantuntijaviestintä
 • yksikön yhteiset tehtävät

Mitä odotamme?

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja 
 • kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä 
 • perehtyneisyyttä kehitys-, ilmasto- ja energiapoliittisiin kysymyksiin ja prosesseihin 
 • ilmastonmuutoksen ja köyhyyden kytkösten tuntemusta 
 • Suomen ja EU:n poliittisen järjestelmän tuntemusta 
 • kansalaisjärjestötoiminnan ja suomalaisen järjestökentän tuntemusta 
 • sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisukykyä suomeksi ja englanniksi 
 • esiintymiskokemusta ja -varmuutta 
 • tiimityötaitoja 

Mitä tarjoamme? 

Tarjoamme merkityksellinen ja kiinnostavan tehtävän koko maailmaa koskevien kehityskysymysten parissa. Fingo on entisten kehitysyhteistyön kattojärjestöjen Kepan ja Kehyksen muodostama organisaatio, joka toimii jäsenjärjestönsä yhteistyön foorumina, globaalikysymysten asiantuntijana, vaikuttajana ja koordinoijana. Toimitilamme sijaitsevat Vallilassa. Fingon toiminnassa korostuu moniarvoisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Toivomme tehtävään hakijoita eri taustoista ja sukupuolista.

Lisätiedot 

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään viimeistään 21.6.2019 osoitteeseen rekry@fingo.fi. Haastattelut pidetään ma 1.7.2019 alkavalla viikolla.

Lisätietoja antaa vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen 17.6. klo 12-13 puh. 050 5613 456.

Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Tuomme ihmiset yhteen toimimaan reilumman maailman puolesta.

Lue lisää meistä: https://www.fingo.fi/meista/toiminta