Tiedote

Vetoomus kehitysyhteistyön puolesta

Juha Rekola
5.3.2001

Arvoisa Valtioneuvoston jäsen! Valtioneuvosto ottaa ns. kehysriihessään 6.3.2001 kantaa kehitysyhteistyömäärärahojen lähivuosien tasoon. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kehitysyhteistyövarojen nostamiseen lisärahoituksella ja tavoittelemaan YK:n asettaman suosituksen mukaista tasoa taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Kehitysyhteistyössäkin on kyse pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusarvoista, jotka lähtevät yhteiskunnan heikkojen ja vähäosaisten puolustamisesta ja kaikkien ihmisten perusoikeuksien vaalimisesta. Nämä arvot eivät koske vain omaa yhteiskuntaamme, vaan niiden tulee ohjata koko ihmiskunnan kehitystä. Tarvitaan maailmanlaajuista yhteisvastuuta perusoikeuksien takaamiseksi kaikille maapallon ihmisille.

Kehitysyhteistyön volyymin osalta on lisäksi kyse Suomen ulkopolitiikan ja erityisesti YK-politiikan uskottavuudesta.

Vuodesta 1996 lähtien Suomen kehitysyhteistyön bktl-osuus on pysytellyt 0,32 - 0,34 prosentissa bktl:sta. Nyt jos koskaan ollaan sellaisessa tilanteessa, että kehitysyhteistyön bktl-osuutta olisi käännettävä nousu-uralle.

Tuoreet mielipidetiedustelut ovat osoittaneet, että kehitysyhteistyövarojen kasvattamisella on kansalaismielipiteen tuki. Allekirjoittaneet järjestöt, jotka yhdessä edustavat hyvin laajasti suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, toivovat että hallitus nyt lunastaa omat sitoumuksensa kehitysyhteistyön laajentamiseksi.


Vetoamme Teihin sen puolesta, että Valtioneuvosto

 • eduskunnan vuoden 2001 talousarviota koskevan mietinnön edellyttämällä tavalla esittää eduskunnan hyväksyttäväksi ohjelman, jonka mukaisesti kehitysyhteistyömäärärahojen kasvulle asetetut tavoitteet saavutetaan ja

 • päättää kehitysyhteistyömäärärahojen kehyksistä vaalikauden loppuun siten, että rahojen markkamääräinen kasvu jatkuu ja niiden osuus bktl:sta lähtee tasaiseen nousuun.


  AKAVA ry
  Risto Piekka, puheenjohtaja
  Markku Lemmetty, neuvottelupäällikkö

  Finlands svenska Marthaförbund
  Martina Harms-Aalto, puheenjohtaja
  Ingrid Ojaluoma, koulutuspäällikkö

  Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kepa
  Jorma Kukkonen, puheenjohtaja
  Folke Sundman, toiminnanjohtaja

  Kirkon Ulkomaanapu
  Tapio Saraneva, johtaja

  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  Esa Härmälä, puheenjohtaja

  Mannerheimin lastensuojeluliitto
  Tuula Tamminen, puheenjohtaja
  Eeva Kuuskoski, pääsihteeri

  Marttaliitto ry
  Tytti Isohookana-Asunmaa, puheenjohtaja
  Maija Riihijärvi-Samuel, toiminnanjohtaja

  Naisjärjestöjen Keskusliitto
  Sirpa Hertell, pääsihteeri

  Pelastakaa Lapset ry
  Tapani Ruokanen, puheenjohtaja
  Juha Eskelinen, pääsihteeri

  Pelastusarmeija
  Carl Lydholm, territorion johtaja, eversti

  PLAN International Suomi säätiö
  Marja-Riitta Ketola, toiminnanjohtaja

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Lauri Ihalainen, puheenjohtaja

  Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK
  Heikki Kehälinna, puheenjohtaja
  Hannu Ohvo, toiminnanjohtaja

  Suomen luonnonsuojeluliitto r.y.
  Esko Joutsamo, pääsihteeri

  Suomen Lähetysseura
  Seikku Paunonen, lähetysjohtaja

  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi
  Teemu Japisson, puheenjohtaja

  Suomen Pakolaisapu ry
  Tuija Maaret Pykäläinen, puheenjohtaja
  Arja Rämö-Touray, toiminnanjohtaja

  Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
  Erkki Hakala, puheenjohtaja
  Petri Kaukiainen, toiminnanjohtaja

  Suomen Punainen Risti
  Kalevi Kivistö, puheenjohtaja
  Markku Niskala, pääsihteeri

  Suomen Rauhanliitto
  Kalevi Suomela, puheenjohtaja

  Suomen Rauhanpuolustajat ry
  Pekka Koskinen, puheenjohtaja
  Teemu Matinpuro, toiminnanjohtaja

  Suomen Unicef-yhdistys
  Astrid Thors, puheenjohtaja
  Pentti Kotoaro, pääsihteeri

  Suomen Unifem
  Sinikka Ala-Paavola, puheenjohtaja
  Eila Alanko, toiminnanjohtaja

  Suomen Vapaa Ulkolähetys ry / Lähetyksen Kehitysapu
  Arto Hämäläinen, toiminnanjohtaja
  Harri Hakola, LKA-päällikkö

  Suomen YK-liitto
  Sirpa Pietikäinen, puheenjohtaja
  Rauno Merisaari, toiminnanjohtaja

  Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
  Esa Perkiö, puheenjohtaja
  Susanna Takkunen, pääsihteeri

  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
  Mikko Mäenpää, puheenjohtaja

  Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöjärjestö FIDIDA
  Timo Kuoppala, puheenjohtaja

  Ystävyysseurojen liitto ry
  Seppo Kalliokoski, puheenjohtaja


  Tiedote:
  Hallituksen nostettava kehitysyhteistyörahoja