Tiedote

Väyrysen kehityspoliittinen linjaus on parantunut paljon

Tänään hyväksytty hallituksen kehityspoliittinen ohjelma on parantunut merkittävästi kehityspoliittisen johdonmukaisuuden osalta verrattuna ohjelman ensiluonnokseen. Kokonaisuutena ohjelma on kuitenkin Kepan näkemyksen mukaan vain tyydyttävä.
Kepan tiedote
18.10.2007

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksyttyyn ohjelmaan valittiin viime vaiheessa kolme sektoria, kauppa-, maaseutu- ja ympäristöpolitiikka, joiden vaikutukset äärimmäiseen köyhyyteen hallitus pyrkii ottamaan huomioon turvatakseen Suomen kehityspolitiikan johdonmukaisuuden.

"Tämä on merkittävä parannus, koska kehitysmaihin ja maailman köyhimpien ihmisten elinolosuhteisiin vaikutetaan muilla politiikan aloilla usein enemmän kuin kehitysyhteistyöllä", kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi toteaa. "Valitettavasti tässä ohjelmassa ei kuitenkaan esitetä konkreettisia ajatuksia siitä, millaisiin muutoksiin näillä politiikan aloilla pyritään."

Myönteistä on myös se, että ohjelma korostaa eduskunnan roolia kehityspolitiikan ohjaamisessa. Silti linjauksessa on edelleen heikkouksia. Esimerkiksi kehityksen eri ulottuvuudet - taloudellinen, yhteiskunnallis-sosiaalinen ja ympäristökestävyys - ovat Kepan näkemyksen mukaan epätasapainossa. YK:n vuosituhattavoitteista seitsemäs eli ympäristötavoitteet on nostettu muiden edelle.

"Ympäristökysymykset ovat Paavo Väyrysen ansiosta saaneet enemmän painoarvoa suomalaisessa kehityspolitiikassa, mikä on mielestämme oikea suunta. Köyhyys pitkittää ja syventää ympäristöongelmia, ja vastaavasti ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat synnyttävät ja ylläpitävät köyhyyttä", toiminnanjohtaja Timo Lappalainen sanoo.

"Valitettavasti ulottuvuuksien tasapaino ei tässä ohjelmassa ole paras mahdollinen. Esimerkiksi globaaleja haasteita käsittelevässä kappaleessa käsitellään ainoana haasteena luonnonvarojen riittämättömyyttä. Globaalia eriarvoisuutta ja kurjuutta ei tunnisteta yhtä vakavana haasteena", Lappalainen huomauttaa.

Linjauksessa ei myöskään aseteta selkeitä tavoitteita esimerkiksi kehitysavun kohdentamiselle tai luonnontaloudellisen kestävän kehityksen edistämiselle.

"Ohjelma toteaa, että sen toteutumista arvioidaan jatkuvalla seurannalla, mutta ohjelmassa ei oikeastaan ole paljoa arvioitavaa, koska tavoitteita ei ole asetettu riittävän selkeästi", Nahi toteaa.

Kepa on yli 270 suomalaisen kehityspolitiikkaa seuraavan ja kehitysyhteistyötä tekevän kansalaisjärjestön kattojärjestö, joka pyrkii innostamaan suomalaisia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lisätietoja

  • kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi, puh. 0407724247
  • toiminnanjohtaja Timo Lappalainen, puh. 0407239574

Lisää tietoa aiheesta