Tiedote

UNCTAD tunnusti ensimmäisenä kansallisen poliittisen liikkumavaran tärkeyden

Poliittisen liikkumavaran käsite sai YK:n hyväksynnän.
Mika Railo
17.6.2004

YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD hyväksyi viime yönä ensimmäisenä kansainvälisenä järjestönä ”poliittisen liikkumavaran” periaatteen, joka sallii kehitysmaille aikaisempaa suuremman vallan määritellä kansallista politiikkaansa omista kehitystarpeistaan. Kepa pitää ”São Paulo konsensus” -päätösasiakirjaa rohkaisevana, mutta pelkää, etteivät teollisuusmaat käytä hyväksi tilaisuutta äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi maailmasta.

”Poliittisen liikkumavaran käsite haastaa Maailmankauppajärjestön WTO:n ´samat säännöt kaikille´ -perusfilosofian. Jos YK:n jäsenvaltiot tunnustavat köyhien maiden tarpeen suojella omaa tuotantoaan, voidaan ryhtyä todelliseen työhön miljardin, alle eurolla päivässä toimeentulevan ihmisen nostamiseksi köyhyydestä”, sanoi Matti Hautsalo Kepasta.

WTO:n sopimukset ja Maailmanpankki säätelevät tiukoilla ehdoillaan kehitysmaiden mahdollisuuksia noudattaa omista tarpeistaan nousevaa talouspolitiikkaa. Esimerkiksi kotimaisten markkinoiden avaaminen kansainväliselle kilpailulle on yksi keskeinen kiistakysymys kehitysmaiden ja rahoituslaitosten välillä.

Vaikka poliittisen liikkumavaran käsite on edistyksellinen askel kansanvälisessä politiikassa, voi sen merkitys jäädä vähäiseksi, ellei sitä pystytä integroimaan WTO:n tai Maailmanpankin sopimuksiin.

”On kehitysmaiden kannalta onnetonta, että UNCTAD on poliittiselta painoarvoltaan niin kevyt kansainvälisessä politiikassa. Kehitysmaat pitävät sitä tasa-arvoisempana foorumina kuin esimerkiksi WTO:ta, Maailmanpankkia tai Kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää. Siksi teollisuusmaiden hallitusten pitäisi ottaa Sao Paulon konsensus vakavasti ja ryhtyä ajamaan poliittisen liikkumavaran hyväksymistä myös talousjärjestöissä”, sanoi Matti Hautsalo Kepasta.

Lisätietoja Sao Paulosta:
Matti Hautsalo, kehityspoliittinen sihteeri, Kepa: 040 828 8373
(Aikaero - 6 tuntia)

Suomesta:
Mika Railo, tiedottaja, Kepa: +358 (0)40 590 344

Matti Hautsalon kokouspäiväkirja on luettavissa Kepan UNCTAD-sivustolta www.kepa.fi/saopaulo.