Tiedote

Suomi pettänyt lupaukset köyhimmille maille

Mika Railo
7.5.2001

Vaikka Suomi on pitänyt köyhyyden poistamista kehitysavun kantavana periaatteena, on apua juuri vähiten kehittyneille maille 1990-luvulla leikattu kaikkein jyrkimmin. Tämä käy ilmi Kepan raportista "Suomen kehitysapu ja vähiten kehittyneet maat", joka julkaistaan viikkoa ennen kuin YK:n jäsenmaat kokoontuvat Brysseliin kolmanteen vähiten kehittyneiden maiden huippukokoukseen.

"Hallitukset ovat toistuvasti korostaneet, että Suomen kehitysavun keskeisenä päämääränä on köyhyyden vähentäminen. Kuitenkin hallitus on 1990-luvulla leikannut apua juuri vähiten kehittyneiltä mailta. Apu on ollut erityisen vähäistä puhtaan veden tai terveydenhuollon kaltaisten elämän perusedellytysten luomiseen, jotka helpottaisivat köyhien ihmisten asemaa välittömimmin", sanoi raportin kirjoittanut tutkija Yrjö Uurtimo.

Vielä 1980-luvun alkupuolella Suomi kohdisti kehitysavustaan reilut 40 prosenttia vähiten kehittyneille maille, mutta 1990-luvun viimeisinä vuosina osuus on vakiintunut 25 prosenttiin. Bruttokansantulo-osuuksina mitattuna on Suomen apu vähiten kehittyneille maille laskenut 1990-luvun aikana 0,23 prosentista 0,08 prosenttiin. "Suomi on järjestelmällisesti laistanut kansainvälisistä sitoumuksista, joihin se on näkyvästi eri YK-areenoilla sitoutunut. Kehitysapumme häpeällisen alhaiseen tasoon on kiinnitetty huomiota jo maan rajojen ulkopuolellakin", sanoi Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman. Edellistä YK:n vähiten kehittyneiden maiden kokousta arvioinut YK-raportti huomauttaa Suomen leikanneen apuaan suhteellisesti enemmän kuin muut OECD-maat.

Kepa vaatiikin Suomea nostamaan vähiten kehittyneille maille suuntaamansa kehitysavun 0,2 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

Mikäli kansainvälinen yhteisö haluaisi helpottaa vähiten kehittyneiden maiden tilannetta olisi maiden kaikki velat mitätöitävä. Lisäksi teollisuusmaiden olisi myönnettävä köyhimmille maille oikeus suojata maatalouttaan rikkaiden maiden halpatuonnilta. Kepa vaatiikin Suomen hallitusta ajamaan myös näitä teemoja Brysselin kokouksessa.

Brysselissä 14.-20.5.2001 järjestettävään kolmanteen YK:n vähiten kehittyneiden maiden huippukokoukseen matkustavat Suomesta kauppa- ja teollisuusministeri Kimmo Sasi ja kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi. Noin 600 kansalaisjärjestöä teollisuus- ja kehitysmaista järjestää samaan aikaan kaupungissa rinnakkaiskokouksen, jossa käsitellään järjestöjen ehdotuksia ongelman ratkaisuksi.