Tiedote

Suomen LDC-puheenvuoro pettymys kansalaisjärjestöille

Mika Railo
14.5.2001

Kansalaisjärjestöt ovat pettyneitä Suomen esiintymiseen YK:n vähiten kehittyneiden maiden huippukokouksessa Brysselissä. Tänään Suomen puheenvuoron pitänyt ministeri Satu Hassi ei antanut minkäänlaista konkreettista aikataulua siitä, miten Suomi aikoo saavuttaa YK:n kehitysapusuosituksen.

"Edellisessä vähiten kehittyneiden maiden kokouksessa Pariisissa 1990 Suomi sitoutui pitämään vähiten kehittyneille maille suunnatun apunsa saavuttamassaan 0,20 prosentin tasossa kansantulosta. Nyt apu on vakiintunut alle puoleen siitä. Ilman konkreettista suunnitelmaa siitä, miten apu nostetaan kymmenen vuoden takaiselle tasolle, eivät hallituksen puheet LDC-maiden auttamisesta ole uskottavia", sanoi Lotta Valtonen Kepasta.

Ministeri Hassin mukaan Suomen kehitysapua tullaan suuntaamaan aikaisempaa enemmän köyhille maille. Hän ei kuitenkaan esittänyt konkreettista ohjelmaa avun kohdentamisesta. Viime vuosina Suomen apu LDC-maille on vakiintunut 0,08 prosenttiin. YK on suosittanut, että teollisuusmaiden avusta 0,15 – 0,20 prosenttia kansantulosta suuntautuisi vähiten kehittyneisiin maihin.

"Onko Suomen hallitus tietoisesti hylännyt Suomen perinteisen pohjoismaisen viitekehyksen? Kehitysavulla mitattuna Suomi muistuttaa pikemminkin Välimeren maata kuin pohjoismaista hyvinvointivaltiota", sanoi Valtonen.

Kepa on vaatinut Suomen kehitysavun nostamista YK:n suositukseen, eli 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä. Vähiten kehittyneiden maiden osuuden tulisi samassa ajassa nousta takaisin 0,2 prosenttiin.

Järjestöt ovat pettyneitä myös Suomen linjaan velkakysymyksessä. Raskaasti velkaantuneille maille tarkoitettu HIPC-ohjelma (Heavily indebted poor countries) on liian hidas ja kapea-alainen lieventämään velan aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä. Ohjelman ulkopuolelle on lisäksi jätetty 18 LDC-maata.

"Suomen pitäisi ajaa voimakkaammin kaikkien LDC-maiden velkojen, niin kahdenvälisten kuin monenkeskistenkin välitöntä mitätöintiä."

Lisätietoja:
Lotta Valtonen, kehityspoliittinen sihteeri, Kepa, 040-752 53 78
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 040-590 3446