Tiedote

Suomalaiset haluavat eettisyyttä kuntien kehitysmaahankintoihin

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista tahtoo, että kunnat tekevät reiluja ostopäätöksiä - lapsityövoiman käytön tukemista ja työntekijöiden oikeuksien polkemista tahdotaan välttää, ilmenee tuoreesta mielipidetutkimuksesta.
Repun tiedote Reilun kaupan edistämisyhdistys
15.10.2008

Yli kahdeksan kymmenestä (84 %) suomalaisesta pitää tärkeänä, ettei kuntiin osteta julkisilla varoilla tuotteita, joiden tuotannossa on voitu käyttää lapsityövoimaa tai loukata työntekijöiden oikeuksia. Yhtä moni on sitä mieltä, että kuntiin pitää saada eettisten periaatteiden edistämiseen sitoutuneita valtuutettuja.

Tiedot ilmenevät ”Äänestä kuntasi reiluksi” -kampanjan Taloustutkimukselta tilaamasta mielipidetutkimuksesta. Kampanjassa ovat mukana Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Reilun kaupan puolesta Repu sekä Reilun kaupan edistämisyhdistys.

Eettiset kriteerit käytössä vain harvoilla

Suomalaiset kunnat tekevät hankintoja 12 miljardilla eurolla vuosittain. Kehitysmaista hankitaan muun muassa katukiviä, elintarvikkeita, tekstiilejä ja elektroniikkaa. Hankinnoilla voidaan parhaimmillaan parantaa työoloja ja ympäristön tilaa, mutta pahimmissa tapauksissa tuetaan – usein tietämättä – esimerkiksi lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä ja ekologisesti kestämätöntä tuotantoa.

"Hankintojen alkuperän suhteen ei pitäisi olla välinpitämätön. Suomalaisten vahva tuki eettisille hankinnoille kertoo tämän tärkeän viestin valtuustopaikoista parhaillaan kilpaileville ehdokkaille ja puolueille", toteaa kampanjakoordinaattori Sonja Vartiala Repusta.

Viime vuonna voimaan tullut uusi hankintalaki sallii erilaisten sosiaalisten ja ympäristöä koskevien kriteerien asettamisen tarjouspyyntöihin, mutta tähän mennessä kunnat ovat käyttäneet mahdollisuutta hyvin vähän.

"Valtuutettujen tulee vaatia kunnan virkamiehiä käyttämään kilpailutuksessa eettisiä kriteereitä. Suomi on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön ILOn keskeisimmät sopimukset, joita tulisi kunnioittaa myös kuntahankintoja tehtäessä", Vartiala sanoo.

Valtuustoihin halutaan vastuullisia päättäjiä

Eettisiä periaatteita ja niiden edistämiseen sitoutuneita päättäjiä kannattavat erityisesti isoissa kaupungeissa asuvat 25–64-vuotiaat asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt, joilla on vähintään ylioppilastutkinto. Maantieteellisesti eettinen hankintapolitiikka saa eniten kannatusta Itä-Suomessa (91 %). Päättäjien sitoutumista asiaan tuetaan puolestaan voimakkaimmin Lapissa (92 %).

Vastuullisia verorahojen käyttäjiä valtuustoihin vaativat erityisesti RKP:n (95 %), Vasemmistoliiton (94 %) ja kristillisdemokraattien (94 %), vihreiden (91 %) sekä perusuomalaisten äänestäjät (87 %). Myös kokoomuksen (79 %), keskustan (86 %) ja SDP:n (86 %) kannattajista selvä enemmistö halusi valtuustoihin eettisiin periaatteisiin sitoutuneita päättäjiä. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 1002 ihmistä 17.-23. syyskuuta 2008.

"Äänestä kuntasi reiluksi" -kampanjan tempauksia järjestetään ennen lokakuun 26. päivän kuntavaaleja noin parillakymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tempauksissa vapaaehtoiset kampanjatyöntekijät muun muassa jakavat ehdokkaille ja äänestäjille Reilun kaupan kahvinäytteellä varustettuja tietopaketteja kuntien eettisistä hankinnoista, kansainvälisyyskasvatuksesta ja kehitysyhteistyöstä.

Kampanjan verkkosivuilla osoitteessa www.globbarit.fi haastetaan kunnallisvaaliehdokkaita kampanjan tavoitteiden taakse. Kuntavaaliehdokkaat voivat jättää sivuille myös omat terveisensä.

Toimituksille tiedoksi

Haastatelluita kysyttiin, mitä mieltä he ovat seuraavista väittämistä:

 • On tärkeää, että kuntiin ei osteta julkisilla varoilla sellaisia tuotteita, joiden tuotannossa on saattanut esiintyä lapsityövoiman hyväksikäyttöä tai työntekijöiden oikeuksien loukkaamista (% vastanneista)

  > 5= Täysin samaa mieltä 60 %
  > 4= Samaa mieltä 24 %
  > 3= Ei samaa eikä eri mieltä 7 %
  > 2= Eri mieltä 4 %
  > 1= Täysin eri mieltä 3 %

 • Kuntiin pitää saada sellaisia päättäjiä, jotka sitoutuvat edistämään eettisiä periaatteita kunnan hankinnoissa (% vastanneista)

  > 5= Täysin samaa mieltä 46 %
  > 4= Samaa mieltä 38 %
  > 3= Ei samaa eikä eri mieltä 10 %
  > 2= Eri mieltä 2 %
  > 1= Täysin eri mieltä 1 %

 • Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja

 • Kampanjakoordinaattori Sonja Vartiala (Julkisten hankintojen eettisyydestä), Reilun kaupan puolesta Repu ry, puh. 050 3495230
 • Projektipäällikkö Terhi Ylikoski (Reilun kaupan tuotteet julkisissa hankinnoissa), Reilun kaupan edistämisyhdistys, puh. (09) 5658 6814.

 

Lisää tietoa aiheesta