Tiedote

Sambian Jubilee: Maailmanpankin velkaohjelma epäonnistunut

Mikko Eerola
29.3.2001

Maailmanpankin ohjelma köyhien maiden kestämättömän velkataakan helpottamiseksi on epäonnistunut ja pitäisi korvat täydellisellä velkojen mitätöinnillä, vaati Sambian Jubilee-liike kirjeessään Maailmanpankille. Kepa luovutti kirjeen Suomessa vierailulla olevalle Maailmanpankin pääjohtaja James Wolfensohnille kansalaisjärjestöjen ja pankin välissä tapaamisessa tänään Helsingissä.

Kirjeen mukaan Maailmanpankki ei ole sitoutunut velkaongelman ratkaisuun. "Sambian Jubilee-liike on pettynyt siihen, että Maailmanpankki jatkaa HIPC-ohjelman toteuttamista huolimatta velan köyhissä maissa aiheuttamista inhimillisistä kärsimyksistä", kirjoittaa järjestö.

"Olemme vakuuttuneet siitä, että HIPC-ohjelma ei ratkaise Sambian velkaongelmaa", kirjoittaa Jubilee. "Maassa tarvitaan velkojen täydellistä mitätöintiä." Järjestön mukaan HIPC-ohjelma estää suurinta osaa väestöstä elämästä ihmisarvoista elämää. "On vaikea saada muuta maailmaa ponnistelemaan kehityksen puolesta, kun Maailmanpankin ohjelmat riistävät kansalaisilta heidän itsemääräämisoikeutensa."

Kansalaisjärjestöt eri puolilla maailmaa ovat arvostelleet Maailmanpankin kaksoisroolia velkaongelman ratkaisussa. "Kansainväliset rahoituslaitokset ovat sekä syyttäjiä että tuomareita omassa asiassaan", sanoi Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman. "Velkahelpotusta varten olisi perustettava riippumaton komissio. Ajatusta on tukenut muun muassa YK:n pääsihteeri Kofi Annan."

YK järjestää talvella 2002 kehitysavun rahoitusta pohtivan kongressin Meksikossa. Lukuisat kansalaisjärjestöt ovat kannattaneet valuuttakauppaa verottavan Tobinin veron käyttöä köyhyyden vastaisen taistelun rahoittamiseen. Teollisuusmaiden hallitukset ja rahoituslaitokset ovat suhtautuneet veroon pääsäätöisen kielteisesti.

"Tobinin veroa on tarkasteltava ennakkoluulottomasti ja YK:n kehitysrahoituskokous olisi oiva tilaisuus käydä tätä keskustelua. Jos Maailmanpankki on aidosti kiinnostunut uusista tavoista rahoittaa köyhyyden vastaista työtä, myös sen pitäisi ajaa Tobinin veroa YK-kokouksen agendalle", sanoi Sundman.

Tausta-aineistoa:

Sambian Jubilee-liikkeen kirje Maailmanpankin pääjohtajalle (Eng.)

Taustapaperi Maailmanpankin köyhyysohjelmasta (PDF, syyskuu 2000).