Tiedote

Ruoka-aika: Suomen ajettava reilumpaa maatalouskauppaa

Suomen on aktiivisesti ajettava kehitysnäkökulmaa, kun EU muotoilee kantaansa maailman maatalouskaupan neuvotteluihin, vaati Ruoka-aika-kampanja.
Ruoka-ajan tiedote
19.12.2002

Euroopan komissio julkisti ehdotuksensa WTO:n maatalouskaupan säännöiksi ministerineuvoston tämänviikkoisessa kokouksessa.

Ruoka-aika-kampanja pitää keskustelun avaamista maailman ruokatalouden uudistamisesta EU:ssa tärkeänä. "Ensimmäisen kerran komissio on kyennyt katsomaan maataloutta globaalina ilmiönä ja myöntänyt nykyisen politiikan kehitysmaille aiheuttamat ongelmat. Kehitysmaiden ruokaturvan ja erityistarpeiden hyväksyminen neuvottelujen lähtökohdaksi on erittäin tervetullutta, mutta esitys kaipaa vielä paljon hiomista", sanoi koordinaattori Sari Laaksonen.

Komission esittää niin sanottu "ruokaturva-laatikon" liittämistä maataloussopimukseen. Periaatteen mukaan kehitysmaat voisivat erityisolosuhteissa suojata ruokaturvan kannalta tärkeimpien maataloustuotteitaan tulleilla. Ruokaturvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa kaikilla on aina saatavilla riittävästi terveellistä ravintoa ja sen hankkimiseen tai tuottamiseen tarvittavat resurssit.

"Ruokaturvalaatikko-ajatusta on kehitettävä edelleen sellaiseksi, että kaikkien maiden kestävä ruokaturva varmasti toteutuu. Suomen tulisi toimia aktiivisesti sen puolesta, että kehitysmaat saisivat mahdollisuuden avata markkinoitaan vain joidenkin tuotteiden osalta kansainväliselle kilpailulle", sanoi Laaksonen.

Ruoka-ajan mielestä on hyvä, että komissio tekee vihdoin aloitteen myös vientitukien poistamisesta. Tosin esitetyllä vientitukien poistamisella pieneltä tuoteryhmältä, vehnältä, rapsilta, oliiviöljyltä ja tupakalta, on kehitysmaille vain vähäinen vaikutus. Olennaisempaa olisi poistaa vientituet maitotuotteilta, riisiltä ja sokerilta, joiden myynti kehitysmaihin alle maailmanmarkkinahintojen aiheuttaa suuria ongelmia näissä maissa. Dohan ministerikokouksessa marraskuussa 2001 WTO:n jäsenmaat sitoutuivat erimuotoisten ruoan vientitukien poistamiseen.

"Ministeri Jari Koskisen pitäisi aloittaa Suomessa nyt avoin keskustelu siitä, mitä komission esitys kehitysmaiden ruokaturvalle merkitsisi ja miten esitystä voitaisiin parantaa. On Suomen kansallisen edun mukaista, että globaali ruokaturva toteutuu. Tämän tulee näkyä Suomen linjassa", sanoi Laaksonen.

WTO:ssa neuvotellaan parhaillaan maataloustuotteiden kaupan vapauttamisesta osana laajaa neuvottelukierrosta. Ensimmäinen takaraja on maaliskuussa, johon mennessä maiden on löydettävä yksimielisyys sopimuksen pääsisällöstä. Keskusteltava esitys on pohja EU:n kannalle, jota komissio tulee ajamaan neuvotteluissa. EU:n tavoitteena on saada lopullinen esitys valmiiksi tammikuun 17. 2003.

Ruoka-aika on 54 suomalaisen kansalaisjärjestön yhteinen kampanja, joka pyrkii herättämään keskustelua maailman kaupan rakenteiden vaikutuksista kehitysmaiden nälkäongelmaan. Kampanjassa on mukana järjestöjä MTK:sta Maan ystäviin. Kampanjan tavoite on muuttaa Suomen kauppapolitiikkaa niin, että se ottaa paremmin huomioon kehitysmaiden erityistarpeita sekä nostaa kuluttajien tietoisuutta ostovalintojen globaaleista seurauksista.

Lisätietoja: Sari Laaksonen, kampanjakoordinaattori, Kepa, 09-584 23 243, 050-537 4875 Mika Railo, tiedottaja, Kepa: 09-584 23 247, 040-590 3446