Tiedote

Ruoka-aika myös Karibialla

Kaisu Tuominen
15.3.2002

Dominikaanijärjestöjen muodostama ruokasuvereniteetti-verkosto FOPESA (Foro Permanente sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria) käynnisti kansallisen ruokakampanjan lehdistötilaisuudella maan pääkaupungissa torstaina. KEPA:n tuella toteutettavan kampanjan tavoitteena on valistaa kansalaisia ruokaturvaan liittyvistä ongelmista ja niiden syistä.

Kampanja koostuu koulutuksesta, tiedottamisesta ja vaikutustyöstä. Alueellisissa koulutustilaisuuksissa käsitellään maailmankaupan vapauttamiseen ja ruokaturvaan liittyviä ongelmia, pienviljelijöiden asemaa ja kestävän maataloustuotannon mahdollisuuksia. Toukokuun lopussa järjestetään kansallinen tapaaminen, joka tähtää maan maatalous- ja kauppapolitiikan uudelleenmuotoiluun. Vaikuttamistyön painopiste on Maailman ruokakokouksen seurantakokouksessa, joka järjestetään kesäkuussa Roomassa.

"Pienviljelijät tuottavat ruokamme, mutta silti juuri he kärsivät eniten aliravitsemuksesta. Ruokaturva ei voi olla vain vaihtuvien hallitusten kampanjateema. Ruokaturva on ihmisoikeus ja se tulisi omaksua kansallisen ja kansainvälisen maatalous- ja kauppapolitiikan lähtökohdaksi. Jokaisella ihmisellä on oikeus ruokaan, " vaati kampanjan koordinaattori Victor Polanco.

Tilaisuuteen oli kutsuttu myös FAO:n maajohtaja Francisco Roberto Arias Milla. Hän korosti maan epätasaista tulonjakoa. "Dominikaaninen tasavalta on edistynyt köyhyyden ja nälän vähentämisen suhteen. Rooman tavoite eli aliravittujen määrän puolittaminen on kuitenkin vielä hyvin kaukana. Ponnistuksista huolimatta erityisesti alle kouluikäisten aliravitsemus on maassa yleistä. Ongelma ei ratkea tuottamalla lisää ruokaa. Valtava elintasokuilu määrittää sen, kenellä on pääsy ruokaan."

Lisätietoa kampanjasta:s-postiosoitteesta: kepa@codetel.net.do