Tiedote

Raportti: oikeudenmukainen ruokatalous on mahdollinen

Ruoka-aika-kampanjan tuore "Globaali hyrinä" -raportti esittelee toimenpiteitä, joilla tuotanto- ja kauppajärjestelmää olisi muokattava, jotta se palvelisi paremmin köyhien maiden etuja.
Kepan tiedote
2.4.2003

Nykyiselle, teolliseen ruoantuotantoon ja vapaakauppaan pohjautuvalle järjestelmälle on kehitettävä oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja, jos joka kuudetta ihmistä kiusaava nälkäongelma halutaan ratkaista, summaa Ruoka-aika-kampanjan tuore raportti "Globaali hyrinä – oikeudenmukaisen ruokatalouden mahdollisuudet". Raportti esittelee toimenpiteitä, joilla tuotanto- ja kauppajärjestelmää olisi muokattava, jotta se palvelisi paremmin köyhien maiden etuja.

"Maailmassa tuotetaan ruokaa yli tarpeen, mutta siitä huolimatta noin miljardia ihmistä kärsii jatkuvasta aliravitsemuksesta. Markkinapohjainen globaali ruokajärjestelmä on epäonnistunut yhteiskunnallisessa perustehtävässään eikä ole täyttänyt jokaisen perusoikeutta riittävään ruokaan", sanoi raportin kirjoittanut toimittaja Marjut Helminen.

Ruoka on YK:n vahvistama ihmisoikeus. Jokaiselle kuuluu oikeus ravitsevaan ja riittävään ruokaan, ja oikeuden vahvistaneilla valtioilla on velvollisuus huolehtia kansalaistensa oikeuksien toteutumisesta. Useimmissa kehitysmaissa ruoantuotanto ja maatalous ovat kansantalouden perusta, ja ne työllistävät suurimman osan väestöstä joko suoraan tai epäsuorasti. Maatalous on myös elämäntapa: yhteisön tapa hoitaa kasveja, eläimiä ja maata heijastaa sille ominaista kulttuuria, perinnettä ja uskomuksia.

Keskeisellä sijalla oikeudenmukaisemmassa ruokataloudessa on Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimusten muuttaminen. "WTO:ssa ruokaa pidetään kauppatavarana. Se on ihmisille kuitenkin elinehto toisella tapaa kuin auto tai kännykkä, joiden ostamista voi lykätä jos rahat eivät riitä. Siksi yhteisöillä ja valtioilla pitäisi olla suurempi oikeus määrätä itse ruokapolitiikastaan", muistutti Ruoka-ajan koordinaattori Sari Laaksonen.

Globaali hyrinä -raporttiin on koottu esimerkkejä siitä, millaisia ratkaisuja ihmiset ja järjestöt eri puolilla maailmaa ovat löytäneet ruokaongelmiinsa. Ratkaisuissa korostuvat paikallisuus, pienimuotoisuus ja luonnonmukaisuus. Raportti on jatkoa vuosi sitten julkaistulle Globaali kurina – nälkä ja maailman ruokatalous raportille.

Ruoka-aika www.ruoka-aika.net on 54 suomalaisen kansalaisjärjestön kampanja, joka pyrkii poistamaan nälän maailmasta. Kampanja pyrkii vaikuttamaan Suomen hallituksen politiikkaan, jotta se ottaisi paremmin huomioon köyhien maiden tarpeet WTO-neuvotteluissa. Lisäksi kampanja pyrkii nostamaan kuluttajien tietoisuutta kulutusvalintojen yhteydestä globaaliin nälkään.

Lisätietoja: Marjut Helminen, 040-5811 003
Sari Laaksonen, Ruoka-aika-koordinaattori, 050-537 4875
Mika Railo, tiedottaja, Kepa: 09-584 23 247, 040-590 3446