Tiedote

Presidentti Halonen valitsee Kumppanuus-palkinnon saajan

Kepan kehitysyhteistyöpalkinnon ehdokkaat on valittu. Voittaja paljastuu Kepan syyskokouksessa.
Kepan tiedote
21.4.2005

 

  Kuva: Kumppanuus-palkintologo.
 

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry. palkitsee tänä vuonna toista kertaa suomalaisen järjestön laadukkaasta kehitysyhteistyöstä Kumppanuus-palkinnolla. Voittajan valitsee tasavallan presidentti Tarja Halonen Kepan syyskokouksessa 25.11.

Tunnustus myönnetään hyvästä hankkeesta, jossa yhteistyö kehitysmaan järjestön kanssa on tuloksellista ja pitkäjänteistä. Palkintoraati on valinnut kilpailuun ilmoittautuneista loppukilpailuun kolme ehdokasta, joista jokainen on palkinnon arvoinen.

Yleisö voi tutustua ehdokkaisiin sekä valita niistä oman suosikkinsa Helsingissä Maailma kylässä -festivaaleilla 28.-29.5. Rautatientorin teltassa sekä Mahdollisuuksien toreilla ympäri Suomen.

Kepa juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan.

Kumppanuus-palkintoehdokkaat 2005:

Fida International ry:
Rannikon nuorisokeskushanke, Tansania

Kaupungistuminen on luonut Tansaniaan uusia sosiaalisia ongelmia kuten juurettomuutta ja työttömyyttä. Näitä ratkomaan syntyi vuonna 1996 Fidan ja Tansanian helluntaikirkon yhteinen nuorisokeskushanke.

Suunnitteluvaiheessa Fidan työntekijät kulkivat nuorison keskuudessa ja kuuntelivat heidän toiveitaan ja ongelmiaan. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin työttömien nuorten koulutustason nostaminen niin, että he pystyisivät työllistämään itse itsensä. Toisaalta haluttiin tarjota mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon.

Hankkeessa perustettiin useita nuorisokeskuksia Tansanian itärannikolle. Nuorisokeskukset ovat tarjonneet aidsvalistusta 70 000 nuorelle. Tuhannet nuoret ovat opiskelleet atk- tai liiketoiminnantaitoja ja ainakin 40 prosenttia heistä on työllistynyt. Esimerkiksi jokaista Sansibarin saaren kymmentä internet-kahvilaa johtaa nuorisokeskuksen entinen opiskelija.

Keskuksilla on monipuolista kulttuuritoimintaa, kuten musiikki- ja teatterikerhoja, joihin on osallistunut yli 500 000 lasta, nuorta naista tai miestä. Suuren suosion saavutti muun muassa vammaisten rap-ryhmä. Nuorisokeskusmalli on osoittautunut toimivaksi, sillä se vastaa nuorison tarpeisiin ja on joustava: tansanialaiset voivat suunnitella opetus- ja vapaa-ajantoiminnan jokaisella alueella itsenäisesti.

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:
Kastittomien puolesta, Intia

Kehitysmaayhdistys Pääskyt tukee maaseudun köyhimpiä maatyöläisiä sekä maattomia kumppaninaan intialainen järjestö VCDS (Village Community Development Society).

Yhteistyö on jatkunut vuodesta 1984. Hanke on antanut kymmenille tuhansille ihmisille toivoa tulevaisuudesta, johon kastisorto ei kuulu.

Kaikki toiminta lähtee köyhien ihmisten omista aloitteista. Aluksi pyöritettiin epävirallisia kyläkouluja iltaisin peltotöiden jälkeen. Tavoitteena ei ollut ainoastaan perustaitojen oppiminen vaan myös tietoisuuden ja itseluottamuksen kohentaminen. Myöhemmin on perustettu osuuskuntia, annettu pienkorkoisia lainoja naisille oman liiketoiminnan perustamiseksi, pidetty ompelukoulua sekä tehty vammaistyötä. Yksi tärkeä toimintamuoto on kyläteatteri, jolla johdatellaan kyläläisiä keskustelemaan esimerkiksi kastilaitoksesta tai globalisaatiosta.

Viime vuosina on edistetty luonnonmukaista viljelyä tehoviljelyn aiheuttamien vaurioiden korjaamiseksi ja viljelijäperheiden elinolojen kohentamiseksi. Tiedon levitys ympäristöasioista on onnistunut hyvin.

Turun ammatilliset opettajat ry:
Ammatillinen koulutusprojekti Viettech, Vietnam

Alkeellisesta vietnamilaisesta teollisuusoppilaitoksesta on seitsemän vuoden projektin aikana tullut alueen mallikoulu, ja sillä on nyt merkittävä asema teollisuuden tukijana.

Hankkeella on ollut tavoitteita molemmissa päissä: avustaa vietnamilaista tekniikan alan ammattioppilaitosta kehittämään omaa opetustaan ja teknistä varustustaan sekä kouluttaa Turussa työntekijöitä, joilla on entistä paremmat mahdollisuudet toimia kansainvälisessä työympäristössä.

Vietnamilaiset opettajat ovat vierailleet Suomessa opettelemassa uusien laitteiden käyttöä sekä koulutusmenetelmiä. Vietnamiin on lähetetty hitsauslaitteita, levy- ja työstötekniikan koneita, atk-varusteita sekä muuta tarpeellista materiaalia. Projektin ansiosta opetuksen laatu on huomattavasti parantunut, mistä ovat hyötyneet kaikki oppilaitoksen opiskelijat sekä opettajat. Myös opiskelijaterveydenhuolto on parantunut ja työterveys ja -turvallisuus tullut osaksi opetusta.

Turun ammatti-instituutin opettajat ja opiskelijat ovat osallistuneet hanketyöhön. Turussa asuvat vietnamilaiset maahanmuuttajat ovat antaneet projektiin oman asiantuntemuksensa ja perehdyttäneet turkulaisia vietnamilaiseen kulttuuriin.

Vietnamissa Haiphongin alue kehittyy taloudellisesti, mutta ongelmana on ollut ammattimaisen työvoiman saanti. Viettech-projektin ansiosta Haiphongin alueella on nyt entistä enemmän koulutettuja ammattilaisia. Vietnamin opetusministeriö on myöntänyt projektin johdolle kaksi kunniamitalia hyvin hoidetusta hankkeesta.

Mukana yhteistyössä ovat Haiphong Industrial Technical College, Vietnamin opetusministeriö, Turun ammatilliset opettajat ry, Turun ammatti-instituutti sekä muita organisaatioita ja yrityksiä.

Lisätietoja: Tiedottaja Sini Kuvaja, puhelin: (09) 584 23 219 tai 050 567 7719, sini.kuvaja@kepa.fi.

Lisää tietoa aiheesta