Tiedote

Nyt kirjoittamaan vapaaehtoistoiminnasta

Ilona Niinikangas
9.9.2001

Suomalaiset kansalaisjärjestöt haastavat kaikki vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat kirjoittamaan arkipäivän kokemuksistaan. Suuria ja pieniä hetkiä -kampanjan tarkoituksena on tehdä vapaaehtoistyötä tunnetuksi ja lisätä sen arvostusta. Samalla juhlistetaan parhaillaan vietettävää YK:n teemavuotta.

Kampanjan toimikunnan puheenjohtajana on opetusministeriön ylijohtaja Kalevi Kivistö. Hänen mielestään keräys on tärkeä, sillä sen avulla voidaan koota tietoa suomalaisesta talkoohengestä ja keskinäisestä avunannosta.

"Vaikka vapaaehtoistyö on palkatonta, se ei ole vastikkeetonta. Auttamalla lähimmäistä ja toimimalla yhteisen hyvän eteen saa itsekin paljon. Tärkeintä on auttamisen elämysten saaminen ja sisäinen palkkio", korostaa Kivistö.

Tarinatalkoot on tarkoitettu kaiken ikäisille. Kivistö uskoo, että vapaaehtoistyöstä on hyötyä myös nuorille."Vapaaehtoistoiminnassa kehittyvät monet tärkeät elämässä pärjäämisen taidot. Ilahduttavan moni koululainen tuntee vastuuta lähimmäisistään ja ympäristöstään. Koululaisille suunnatulla Hei, tule mukaan -kirjoituskampanjalla pyritään avartamaan lasten ja nuorten kuvaa vapaaehtoistoiminnasta ja rohkaistaan heitä mukaan."

Vapaaehtoistoiminta on tuttua Kivistölle itselleenkin. Hän on vaikuttanut muun muassa Keuhkovammaliitossa sekä urheilu-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöissä. Tällä hetkellä Kivistö on Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja.

Vapaaehtoisten tarinoita kerätään marraskuun loppuun saakka. Kertomukset tallennetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon. Osa niistä julkaistaan keväällä 2002 ilmestyvässä kirjassa.

Kampanjan toteutuksesta vastaavat Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöjärjestö YTY, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen YK-liitto sekä Terveyden edistämisen keskus. Lisäksi mukana on Kirkon Diakonia- ja yhteiskuntakeskus.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Pieta Hytti,
puhelin 09- 7747 22 12 tai 040-5353
232.
www.vapaaehtoiset.org
Kirjoitukset voi lähettää osoitteeseen: tarinat@alli.fi