Tiedote

Marttaliitto: Martat ja lähiruoka

Kaisa Härmälä
10.2.2002

Lähiruoka on ajankohtainen aihe, kun puhutaan kestävästä kehityksestä ja ruoan turvallisuudesta.

Lähiruoka on ruoan tuotantoa ja kulutusta, joka käyttää oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia ja näin edistää aluetaloutta ja työllisyyttä.

Lähiruoan maantieteellistä aluetta ei tule rajata kovin ahtaasti, se voi olla kunta, maakunta tai talousalue. Lähiruoan tuotannossa käytetään kestäviä menetelmiä kaikissa vaiheissa raaka-aineen tuotannosta kuljetukseen ja kauppaan.

Ruoka tuotetaan ympäristöä kunnioittavalla tavalla ja luonnonvaroja säästäen. Ylipakkaamista ja turhia kuljetuksia vältetään. Lähiruoka antaa työtä paikallisille ihmisille ja näin auttaa Suomea pysymään asuttuna. Lähiruoka suosii myös vuodenaikojen sesonkeja ja ylläpitää alueellista ruokaperinnettä.

Martat tekevät lähiruokaa tunnetuksi tutustumalla oman alueen tuotantoon ja tuotteisiin sekä lisäämällä marttojen ja muiden kuluttajien tietoa alueen tuotteista. Tavoitteena on vaikuttaa myös lähiruoan tarjonnan lisääntymiseen. Lähiruokaan tutustutaan marttailloissa tai aihetta opiskellaan opintokerhossa.

Martat kartoittavat alueellista lähiruokatarjontaa ja levittävät siitä tietoa kuluttajille. Martat herättelevät keskustelua lähiruoasta järjestämällä lähiruokaseminaareja ja lähiruokatapahtumia yhdessä tuottajien, kuluttajien, kunnan ja kaupan kanssa. Ruokakauppojen hyllyiltä etsitään lähiruokaa ja annetaan kauppiaalle palautetta sekä tietoa kuluttajien toiveista.

Tavoitteena on saada päivittäistavarakauppoihin enemmän lähiruokaa. Suuri osa suomalaisista nauttii päivittäin ainakin yhden aterian joukkoruokailussa: päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, terveyskeskuksessa, vanhainkodissa jne.

Martat voivat toimia aloitteentekijöinä lähiruoan käytön lisäämiseksi joukkoruokailussa niissä kunnissa, joissa lähiruoka-ajattelu ei ole vielä saanut jalansijaa. Lähiruoka ei ole vielä kaikkien saatavilla eikä kaikkia elintarvikkeita voida valmistaa lähellä.

Tuontielintarvikkeita tulee aina olemaan, mutta voisimme valita lähellä tuotetun tai ainakin suomalaisen tuotteen aina silloin kun se on mahdollista. Kysyntä luo tarjontaa ja kauppa myy sitä mikä menee kaupaksi. Meillä kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa lähiruoan tarjonnan lisääntymiseen.

Lisätietoja: Kaisa Härmälä (09) 6187 4503 kaisa.harmala@martat.fi