Tiedote

Maatalouskaupan säännöt pitävät kehitysmaat köyhinä

Kepan tuore raportti osoittaa, että kehitystä voidaan vahvistaa reilulla maatalouspolitiikalla. Kehitysmaiden asema tulee huomioida uudistuksia suunnittelevissa Euroopan komissiossa ja kaupan säännöistä neuvottelevassa WTO:ssa.
Kepan tiedote
9.4.2008

Suomen hallituksen tulisi tukea kehitysmaiden oikeutta suojella maataloustuotantoaan ja kohdistaa maataloustuet ympäristöystävällisen tuotannon ja maaseudun vireyden lisäämiseen. Nämä olisivat tehokkaimpia keinoja vähentää globaalia köyhyyttä ja turvattomuutta, toteaa Kepan tuore raportti.

Elintarvikkeiden korkeat maailmanmarkkinahinnat avaavat EU:lle ja Suomelle mahdollisuuden maatalouspolitiikan uudistamiseen. Uudistamisesta on puhuttu paljon, mutta kehitysmaiden kannalta muutokset ovat olleet kosmeettisia, osoittaa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan 9. huhtikuuta julkaisema raportti. Vuoden 1995 jälkeen on lähinnä vähennetty vientitukia, mutta teollisuusmaiden kokonaistuet ovat jopa kohonneet ja tuontitullit ovat säilyneet ennallaan.

Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä Euroopan komissio valmistelee parhaillaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesitystä ja Maailman kauppajärjestö WTO:ssa yritetään jälleen hieroa sopua maatalouskaupasta. Kehitys- ja teollisuusmaiden hallitukset kokontuvat myös YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTADin huippukokoukseen Ghanaan 20.-25. huhtikuuta.

"Hallituksen kehityspoliittinen ohjelma linjaa, ettei Suomen toiminta kauppa- ja maaseutupolitiikassa saa olla ristiriidassa kehitystavoitteiden kanssa. Nyt on aika alkaa toteuttaa tätä linjausta", kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi ehdottaa.

Kehitysmaat häviävät jopa omilla markkinoillaan

Teollisuusmaat tukevat maatalouttaan noin 300 miljardilla eurolla vuodessa, mutta kauppasäännöt kieltävät kehitysmailta oman tuotannon tukemisen ja suojelemisen. Pienviljelijät ovat menettäneet jopa kotimarkkinoitaan teollisuusmaiden polkumyynnille esimerkiksi lukuisissa Afrikan maissa.

"EU on WTO:ssa ja alueellisissa kauppaneuvotteluissa ollut haluton antamaan kehitysmaille samoja oikeuksia tuotannon suojelemiseen, joita se on itse käyttänyt", Nahi huomauttaa.

Tullisuojelu ja aktiivinen elinkeinopolitiikka voi ratkaista osan kehitysmaiden maatalouden ongelmista. Raportissa osoitetaan esimerkiksi, kuinka Mosambik on saanut näillä keinoilla 1990-luvulla romahtaneen cashew-tuotantonsa takaisin jaloilleen.

Valtioiden vaurastumista on lähes poikkeuksetta edeltänyt maatalouden tuottavuuden kasvu ja maatalous on edelleen äärimmäisen tärkeää köyhyyden vähentämisessä. Esimerkiksi Maailmanpankin laskelmien mukaan maataloustuloista johtuva kansantalouden kasvu lisää maailman köyhimmän kymmenyksen tuloja 2-4 kertaa enemmän kuin muu talouskasvu.

Lisätietoja

  • Raportin kirjoittaja, kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi, puh. 040 772 4247.

Toimituksille tiedoksi