Tiedote

Kyrkans Utlandshjälp: Vems bröd äter vi?

Vems bröd äter vi? är temat för kyrkornas internationella ansvarsvecka åren 2002-2003. Ansvarsveckan firas i år för 25 gången. Den infaller 20-27 oktober.
Ulf Särs
11.2.2002

Det övergripande målet för det nya temat är att trygga alla människors rätt till mat genom en göra livsmedelsproduktionen socialt och ekologiskt hållbar. Utgångspunkten är att Bibelns uppmaning att föda de hungriga också är en uppmaning att avskaffa orsakerna till hungern.

Till detaljmålen hör bl.a. att människorna skall få mera kunskap om orsakerna till svält och undernäring och om sina möjligheter att påverka dem. Ansvarsveckan vill också förändra lantbruks- och handelspolitiken så att den mera gynnar socialt och ekologiskt hållbara produktionsformer.

Ansvarsveckans nya tema anknyter nära till Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepas kampanj Matdags, som öppnades på måndagen. Trettiosex finländska medborgarorganisationer vill verka för en tryggad livsmedelsförsörjning både internationellt och i vårt eget land.

Tilläggsinformation: utbildningssekreterare Ulf Särs, tel 09-1802 406