Tiedote

KVK-verkosto tavoittelee omaa yhteistyöjärjestöä

Kansainvälisyyskasvatusverkosto hakee ankkuripaikkaa vuodelle 2006. Pitkän tähtäimen tavoitteena on oma yhteistyöjärjestö.
Kepan tiedote
2.6.2005

Kansainvälisyyskasvastusverkoston edustajat esittivät 1.6. pidetyssä kokouksessa yksimielisesti, että kansainvälisyyskasvatuksen toimijoille lähdetään tavoittelemaan kokonaan uutta yhteistyöjärjestöä.

Uusi organisaatio kokoaisi yhteen kansainvälisyyskasvatuksen kentän mahdollisimman laajalla rintamalla toimien kouluttajana, edunvalvojana ja verkottajana. Toimintaidea pohjautuu uudelle verkostomallille, joka on yhdistelmä kahdesta mallista: koordinoidusta laajasta verkostosta ja temaattisesti tuetusta pienryhmäverkostosta.

Uuden yhteistyöjärjestön synnyttäminen vaatii tavoitteeseen sitoutuneen organisaation sekä resurssoinnin, jonka avulla kehitetään verkoston toimintaideaa eteenpäin ja etsitään sille rahoitus.

KVK-verkoston edustajat ehdottivat vision toiminnallistajaksi sekä Kepaa että Kehys ry:tä. Molemmat organisaatiot lupasivat viedä ehdotuksen omiin ensi vuoden valmisteluprosesseihinsa harkittavaksi.

Verkosto päätti antaa myös muille potentiaalisille toimijoille mahdollisuuden ilmaista kiinnostuksensa toimia kotipesänä ja rahoittajana uuden yhteistyöjärjestön luomistyössä. Se toivoo, että järjestöt tai muut toimijat ilmoittaisivat periaatteellisesta kiinnostuksestaan verkostosuunnittelija Anisa Dotylle 15.6.2005 menessä.

Lisätietoja:
Verkostosuunnittelija Anisa Doty
(09) 584 23 271 / 040 723 1536
anisa.doty@kepa.fi