Tiedote

Kepan Sambian-toimistossa kavallusepäilys

Sambian epäselvyydet paljastuivat Kepan omassa talousseurannassa. Tiedotteen lopusta löytyy tarkempi kuvaus tapahtuman taustoista.
Kepan tiedote
26.4.2006

Kepan Sambian-toimistossa on paljastunut kavallusepäilys. Tilanne laukesi 8.3., kun Kepan Lusakan-toimiston kirjanpitäjä jäi saapumatta työpaikalleen. Samalla havaittiin, että toimiston käteiskassasta oli kadonnut noin 10 000 euroa. Kirjanpitäjä on etsintäkuulutettu ja Sambian poliisi tutkii katoamista.

Kepan Sambian-toimistossa suoritetaan parhaillaan erityistarkastusta. Vuosilta 2006 ja 2005 on paljastunut 73 000 euron vaje. Kepan omien selvityksien jälkeen tilataan erityistilintarkastus, jonka arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.

"Tämä on erittäin valitettava tapaus ja sen synty yksityiskohtia myöten tullaan tutkimaan tarkasti. Kun ne on selvitetty, on aika katsoa kuinka tämän kaltaisen tapauksen toistuminen voidaan tulevaisuudessa estää", sanoi Kepan puheenjohtaja, kansanedustaja Heidi Hautala.

Epäselvyydet paljastuivat Kepan omassa talousseurannassa. Sambian toimistoa oltiin parhaillaan ohjeistamassa tarkempaan kirjanpitoon ja raportointiin. Tapaus uutisoitiin ensimmäisen kerran Kepan julkaisemassa Kumppani-lehdessä ja järjestön internet-sivulla 10.4.

"Olen helpottunut siitä, että tapaus lähti keriytymään auki Kepan oman talousseurannan ansiosta. Kepalle ja Kepan jäsenjärjestöille on ehdottoman tärkeätä, että suomalaiset voivat luottaa niiden työhön", sanoi Hautala.

Hautalan mielestä Kepan tulee kattaa kateissa olevat varat omasta pääomastaan. Lisäksi Kepa tiukentaa kenttätoimistojen talousraportoinnin seurantaa, lisää kenttähenkilökunnan talouskoulutusta ja on jo muuttanut käteiskassan raportoinnin tapahtuvaksi kerran viikossa.

Kepa noudattaa tilintarkastuksesta annettuja säädöksiä ja ulkoministeriön talousraportoinnista antamia ohjeita. Järjestön kirjanpito tarkastetaan kerran vuodessa, ja kenttätoimistot raportoivat taloudestaan Helsinkiin kerran kuukaudessa. Vuonna 2005 suoritetussa, koko Kepaa koskeneessa erityistilintarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa ja Kepan taloudenpidon menettelyt todettiin olevan pääosin kunnossa.

Lausunnot tapauksesta:
Heidi Hautala, Kepan puheenjohtaja, kansanedustaja: 050-5113129

Taustatietoja:
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 040-590 3446

Taustaa tapahtumista

Miten varojen puuttuminen huomattiin?

Tilanne laukesi 8. maaliskuuta, kun kirjanpitäjä (sambialainen mieshenkilö) jätti saapumatta töihin. Asiaa tutkittaessa havaittiin, että toimistosta puuttui myös käteiskassa, joka sisälsi noin 10 000 euroa euroina ja paikallisena valuuttana.

Tapahtumaa edelsi se, että Sambian toimistossa oli noudatettu tiukennettua seurantaa ja ohjeistusta jo syksystä lähtien; ja käteiskassan pienennysmääräys annettiin vuoden alussa, koska Sambian talousraportoinnissa oli havaittu epäselvyyksiä viime kesänä.

Kuinka paljon rahaa on kateissa?

Tämänhetkisten selvitysten perusteella Kepalla on viime vuodelta ja alkuvuodelta 2006 epäselviä saamisia noin 73 000 euroa.

Kepan omia selvityksiä jatketaan toukokuun ajan. Myöhemmin päätetään erityistilintarkastuksen laajuudesta eli siitä, mihin vuosiin se ulotetaan.

Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty rahojen takaisin saamiseksi?

Ilmoitus Sambian poliisille tehtiin välittömästi. Poliisi tutkii asiaa.

Tilejä on perattu ja Helsingin toimiston taloussuunnittelija on ollut Sambiassa 4.-15. huhtikuuta selvittämässä tilannetta.

Miten asiasta on tiedotettu?

Asiaomaisten oikeusturvan takia on välttämätöntä, ettei tapauksesta levitellä spekulaatioita ja vääriä tietoja. Kattojärjestönä Kepan ensisijainen viiteryhmä on ollut jäsenistö, jolle viesti lähti 27.3 eli kun tiedot tapahtuneesta olivat hieman tarkentuneet.

Kepan puheenjohtajaa ja hallitusta sekä ulkoministeriötä olemme informoineet jo aikaisemmin.

Kepan julkaisema Kumppani-lehti ja Kepan verkkosivut uutisoivat asian 10. huhtikuuta, vain noin kuukausi kirjanpitäjän katoamisen jälkeen, jolloin tiedossa oli 10 000 euron vaje. Kun kävi ilmeiseksi, että vaje on suurempi, päätti Kepa tiedottaa asiasta laajemmin.

Miten näin on päässyt käymään?

Emme vielä tunne kaikkia yksityiskohtia, mutta on selvää, että aina kun käsitellään rahaa, mahdollisuus tämän kaltaisiin väärinkäytöksiin on olemassa.

Onko valvonta pettänyt?

Ei voida väittää, että valvonta olisi pettänyt täysin, sillä tapauksen ilmitulon laukaisi juuri Kepan sisäisen talousseurannan kiristäminen. Sen sijaan on ehkä kohtuullista sanoa, ettei valvonta reagoinut kyllin nopeasti tai voimakkaasti Sambian toimiston raportoinnin puutteisiin. Mutta tässäkin on syytä muistaa, että kyseessä oli yli 10 vuotta järjestössä toiminut työntekijä, jonka toimintaa ei ollut mitään syytä epäillä rikolliseksi.

Toiminnassa, jossa käsitellään rahaa, on aina mahdollisuus väärinkäytöksiin, tiukimmastakin valvonnasta huolimatta. Nyt selvitetään, miksi näin on käynyt ja voidaanko esimerkiksi kenttätoimistojen johtamisesta vastaavien koordinaattorien lisäkoulutuksella edelleen pienentää mahdollisuuksia.

Alustavasti on jo tarkasteltu käytänteitä, muun muassa kenttätoimistojen käteiskassojen viikoittaisesta tarkistamisesta on jo annettu määräys. Teemme laajempia johtopäätöksiä, kun koko tilanne on selvillä.

Onko syytä epäillä, että epäselvyyksiä löytyy lisää ja summa vielä kasvaa tästä?

Sitä juuri tutkitaan parhaillaan. Kun tilanne touko-kesäkuun aikana selviää, Kepa tiedottaa asiasta uudelleen.

Kuinka on mahdollista, ettei tätä huomattu aikaisemmin?

Vuoden 2005 alkupuolella tapahtuneisiin raportoinnin puutteisiin tartuttiin keväällä ja kesällä 2005, jolloin Sambian toimistoa pyydettiin täydentämään raporttejaan. Syksyn aikana parannusta tapahtuikin jonkin verran, mikä näytti siltä, että tilanne ratkeaa. Käteiskassan epätavallisesta suuruudesta huomautettiin puolestaan tämän vuoden alussa. Kyselyt johtivat kirjanpitäjän katoamiseen vain kaksi kuukautta myöhemmin.

Voivatko veronmaksajat vielä luottaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön?

Suomalainen kehitysyhteistyö on erittäin huolellisesti valvottua ja toiminnan määrään nähden tämän kaltaisia tapauksia sattuu todella vähän. Tämä tapaus tuli ilmi oman toimintamme kautta. Osa luottamusta on se, että myös ongelmista kerrotaan avoimesti.

Pitää muistaa, että tämä on yksittäinen tragedia, josta ei pidä vetää liian pitkällemeneviä koko kenttää koskevia johtopäätöksiä.

Joutuvatko suomalaiset veronmaksajat maksumieheksi?

Puheenjohtaja tulee tekemään esityksen jonka mukaan Kepa käyttää omaa pääomaansa kuolettaakseen tappion.

Miten Kepan taloushallinto on järjestetty?

Kepan kirjanpito noudattaa kirjanpitolaissa annettuja määräyksiä sekä ulkoministeriön antamia ohjeita. Näiden lisäksi tulevat Kepan hallituksen hyväksymä talousohjesääntö ja kulloisenkin kohdemaan lainsäädännöstä kumpuavat velvoitteet.

Viime kesänä Kepan evaluaation yhteydessä suoritettiin erityistilintarkastus, joka totesi taloushallinnon menettelytapojen olevan pääosin kunnossa.

Milloin asiaan saadaan lopullinen selvyys?

Kepan omat tarkistukset pyritään saamaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen tilataan erityistilintarkastus joka valmistunee kesäkuun aikana.

Tapahtumat aikajärjestyksessä:

Loppukesästä  2005:

Sambian talousraportoinnissa havaitaan epäselvyyksiä, puutteita ja hitautta.

Loka-marraskuussa 2005:

Sambian osalta tiukennetaan seurantaa ja ohjeistusta.

21.-23. marraskuuta 2005:

Pääkirjanpitäjä Sambiassa selvittämässä tilannetta yhdessä toimiston kirjanpitäjän kanssa. Kenttätoimiston kirjanpitäjää kehotettiin täsmäyttämään kassa vähintään kerran viikossa ja erittelemään kassasta maksetut ennakot.

Marras-joulukuun vaihteessa 2005:

Sambian kirjanpitäjälle lähetettiin useita selvityspyyntöjä kirjauksista, jotka näyttivät vaikuttavan käteiskassaeroon. Osaan epäselvistä kirjauksista saatiin tässä vaiheessa selvyys. Pääkirjanpitäjä jatkaa Helsingissä selvitystöitä.

13.-17. helmikuuta 2006:

Kepan hallintojohtaja ohjeistaa Sambian toimiston koordinaattoria taloushallinnon epäselvyyksien nopeasta selvittämisestä.

1. maaliskuuta 2006:

Sambiaan lähetettiin käteiskassahallinnon ohjeet. Ilmoitettiin sisäisestä tarkastuksesta sekä ylimääräisestä tilintarkastuksesta vuodelle 2005 sekä jatkossa tapahtuvista vuosittaisista tilintarkastuksista.

6. maaliskuuta 2006:

Sambian kirjanpitäjä kirjaa viimeiset tositteet joulukuulta vasta nyt ja kenttätoimiston tilinpäätös valmistuu. Tuolloin päästiin katsomaan kokonaiskuvaa tilanteesta 31.12.2005 mennessä.

8. maaliskuuta 2006:

Tilanne laukesi, kun kirjanpitäjä jätti saapumatta töihin. Tuolloin havaittiin, että toimistosta puuttui myös käteiskassa, joka sisälsi noin 10 000 euroa euroina ja paikallisena valuuttana. Katoamisesta informoitiin heti Kepan Helsingin toimistoa ja tehtiin rikosilmoitus Sambian poliisille, joka tutkii asiaa. Tämän jälkeen asiasta informoidaan Kepan puheenjohtajaa, ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikköä sekä Suomen lähetystöä Sambiassa.

22. maaliskuuta 2006:

Tammikuun kirjanpitomateriaali saatiin Sambian toimistosta. Helmikuun materiaali saapuu paria päivää myöhemmin Helsinkiin, jossa aletaan valmistella taloussuunnittelijan matkaa Lusakaan.

27. maaliskuuta 2006:

Jäsenjärjestöille ja Kepan extranetiin lähetetään tiedote tapahtuneesta.

4.-15. huhtikuuta 2006:

Helsingin toimiston taloussuunnittelija on Sambiassa selvittämässä tilannetta ja ja tarkistamassa taloushallinnon käytänteitä.

10. huhtikuuta 2006:

Kepan hallitus keskustelee tapauksesta ja päättää informoida Kepan jäsenistöä 28.4 järjestettävässä vuosikokouksessa. Kepan julkaisema Kumppani-lehti ja järjestön internetsivu julkistavat uutisen.

12. huhtikuuta 2006:

Hallituksen 10.4. tekemän päätöksen mukaisesti tapauksesta kertova liite lähetetään vuosikokousasiakirjojen mukana kaikille jäsenjärjestöille. Liitteessä mainintaan mm. Sambian toimiston tilejä on käyty läpi vuoden 2005 osalta. Tilinpäätöksestä näyttäisi olevan noin 30 000 euron vaje, joka on tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti kirjattu taseeseen muihin saamisiin.

Taloussuunnittelija lähettää viestin Helsinkiin, josta selviää, että alkuvuoden 2006 osalta epäselviä saamisia on 43 500 euroa (mukaan lukien käteiskassasta heti puuttuvaksi havaittu 10 000).

18. huhtikuuta 2006:

Taloussuunnittelija palaa töihin Helsinkiin ja 73 000 euron puuttuminen varmistuu.

21. huhtikuuta 2006:

Kepa päättää julkistaa tiedon laajemmin välittömästi vuosikokouksensa jälkeen 28.4.

26. huhtikuuta 2006:

Kansan uutiset haastattelee puheenjohtaja Heidi Hautalaa. Kepa päättää aikaistaa uuden summan julkistamista kahdella päivällä.