Tiedote

Kepa vaatii avoimuutta Suomen WTO-politiikkaan

Janne Sivonen
5.9.2001

Kehitysyhteistyön palvelukeskus vaatii hallitukselta avoimuutta Suomen WTO-politiikkaan Maailman kauppajärjestön Dohassa pidettävän ministerikokouksen alla. WTO:n marraskuiseen ministerikokoukseen valmistautuva hallitus on antanut kokousvalmisteluista lähinnä tilannekatsauksia eduskunnan ja kansalaisjärjestöjen käyttöön.

Tässä tilanteessa suomalaisilla ei Kepan mukaan ole mahdollisuutta keskustella perusteellisesti siitä, mihin suuntaan Maailman kauppajärjestöä tulisi jatkossa kehittää.

Kepa edellyttää, että hallituksen on kerrottava Suomen kokoustavoitteista ennen Euroopan unionin yleisten asioiden neuvoston tapaamista lokakuussa.

"Jos hallitus ei luonnostele kantojaan ja kokoustavoitteitaan julkisesti, sekä eduskunnan että kansalaisjärjestöjen on vaikeaa vaikuttaa ja myöhemmin valvoa Suomen politiikan toteutumista Euroopan unionissa ja WTO:ssa", sanoi Kepan kehityspoliittinen sihteeri Suvi Virkkunen.

Suomi ja EU katsovat kaksi vuotta sitten Seattlen ministerikokousta varten muotoillun kannan ja mandaatin riittävän pohjaksi myös Dohan kokoukseen.

Kepan lausunto on yksi monista kansalaisjärjestöjen esittämistä näkemyksistä, jotka esitettiin tänään eduskunnan suuren valiokunnan järjestämässä kuulemistilaisuudessa.
Suomen WTO-linjauksiin kantaansa muotoileva suuri valiokunta pyysi eri eturyhmiä kommentoimaan lausuntoluonnostaan. "Tämä on avoin ja osallistava tapa valmistella poliittisia linjauksia. Toivomme, että hallitus voisi menetellä samalla tavalla", totesi Suvi Virkkunen.

Kepa toivoo Suomelta aloitteellisuutta EU:ssa, jotta unionin tavoitteet Dohan ministerikokouksessa muuttuisivat: "EU ajaa uusien asiakokonaisuuksien ottamista WTO-neuvotteluihin. Tätä ei tule tehdä. Suuri osa kehitysmaista kokee jäävänsä päätöksenteon ulkopuolelle ja kärsivänsä monista nykyisistä sopimuksista", sanoi Virkkunen. "Siksi Dohassa tulisi keskittyä WTO:n demokratisoimiseen ja kehitysmaiden ongelmien ratkaisemiseen."

Kepa katsoo suuren valiokunnan tavoin, että Maailman kauppajärjestöä tulee tarkastella osana laajempaa kansainvälisten sopimusten kokonaisuutta, sillä kaupankäyntiä koskevat sopimukset eivät saa olla ristiriidassa ihmisoikeus- ja ympäristösopimusten kanssa.

YK:ssa tehdyt ihmisoikeussopimukset sitovat myös WTO:ta, joten Maailman kauppajärjestöä tulisi kehittää siten, että YK-järjestelmä vahvistuu. WTO:n sopimusten vaikutukset sosiaaliseen kehitykseen ja ympäristöön tulisi arvioida kunnolla ja tulosten perusteella sopimuksia pitäisi korjata, todetaan Kepan lausunnossa suurelle valiokunnalle.

Lisätietoja: Suvi Virkkunen, kehityspoliittinen sihteeri, Kepa (09) 584 23 242, 050 323 4600.