Tiedote

Kepa: Suomen tuettava poliittisen liikkumatilan kasvattamista kehitysmaissa

Kehitysmaiden poliittisen liikkumatilan kasvattaminen on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan mielestä Suomen ja muiden YK-maiden suurin haaste sunnuntaina alkaneessa Kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTADin 11. ministerikokouksessa.
Mika Railo
13.6.2004

SAO PAULO -- "UNCTADin toimivaltuuksia pitäisi kasvattaa merkittävästi. Tarvitsemme foorumin, joka pystyy kehittämään sellaisia poliittisia mekanismeja, jotka katkaisevat köyhyyden kierteen kehitysmaissa. UNCTAD on osoittanut tarpeellisuutensa tuottamalla korvaamatonta analyysia globaalin talouden ja köyhyyden välisistä kytköksistä", sanoi Kepan Matti Hautsalo Sao Paolossa.

Kuumin peruna UNCTADin neuvotteluissa on "poliittisen liikkumavaran" käsite, jota erityisesti Yhdysvallat vastustaa. Käsite viittaa köyhimpien maiden oikeuteen määritellä kansallista politiikkaansa omista kehitystarpeistaan, ja valita tahti, jolla maille tärkeiden tuotteiden markkinoita avataan.

UNCTADin tuore vähiten kehittyneiden maiden raportti osoittaa, että kehitysmaat ovat jo integroituneet maailmankauppaan teollisuusmaita enemmän, ja että kaupan vapauttamisen vaikutukset köyhyyteen näissä maissa ovat olleet erittäin ristiriitaisia.

Erityisen herkäksi UNCTADin kokouksen tekee se, että Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvottelut ovat parhaillaan tiiviisti käynnissä. Brasilian kokouksen kulisseissa hiotaankin virallisen agendan ohella myös WTO:n maataloussopimusta, jonka kehyksistä pitäisi päästä yksimielisyyteen heinäkuun loppuun mennessä.

"Suomen pitäisi uskaltaa tukea EU:ta voimakkaammin poliittisen liikkumavaran käsitettä kansainvälisissä sopimuksissa. On sekä eettisesti kestämätöntä että hallinnollisesti tehotonta odottaa kehitysmailta vastuunottoa omasta politiikastaan, ellei niille samalla sallita oikeutta itse määrittää talouspolitiikkaansa", sanoi Hautsalo.

 

UNCTADin 11. ministerikokous pidetään Sao Paolossa, Brasiliassa 13.-18.6.2004. Suomesta kokoukseen osallistuu kauppa- ja kehitysministerin Paula Lehtomäen johtama valtuuskunta.

Lisää tietoa aiheesta