Tiedote

Kepa: Köyhyystavoitteiden saavuttaminen vaatii lisäpanosta myös Suomelta

Suomen aikataulu kehitysavun nostolle on liian hidas, jos hallitus aikoo ottaa YK:n vuosituhattavoitteet todesta, käy ilmi torstaina Suomessa julkistettavasta YK:n Millennium-projektin raportista. Laadun parantamiseksi olisi saajamaiden todelliset tarpeet nostettava suunnittelun tärkeimmäksi kriteeriksi.
Kepan tiedote
19.1.2005

YK:n pääsihteerin talousneuvonantajan Jeffrey Sachsin vetämän YK:n Millennium-projektin tuoreiden laskelmien mukaan avunantajamaiden tulisi nostaa kehitysapu 0,44 prosenttiin vuoteen 2006 mennessä ja 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Raportin mukaan nykyisellä aikataululla Suomen kehitysapu jää jo vuonna 2006 jälkeen tavoitteesta lähes sata miljoonaa dollaria.

"Tsunami-keskustelussa on tärkeää muistaa, että hätäavun lisäksi tarvitaan huomattavasti suurempaa satsausta pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön, jotta luonnonkatastrofien vaikutuksia voidaan pienentää. Nyt Aasian jälleenrakentamiseen suunnattavat varat joudutaan ottamaan muihin tarkoituksiin varatuista kehitysyhteistyövaroista, koska valtion budjettiraamit eivät salli määrärahojen korotusta ", sanoi Tytti Nahi Kepasta.

"Hallituksen olisikin noudatettava Harri Holkerin työryhmän esittämää aikataulua ja tavoitella 0,55 prosentin tasoa jo tämän vaalikauden loppuun, vuoteen 2007 mennessä. Tähän hallituksella on tilaisuus seuraavan kerran maaliskuussa, kun päätetään lähivuosien budjettikehyksistä", sanoi Nahi.

Raportti arvioi, että vain 24 prosenttia kahdenvälisestä kehitysavusta käytetään todellisiin, suoraan köyhimpiä hyödyttäviin investointeihin kentällä kuten maaseudun kehittämiseen, koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Loppu on erilaisia konsulttipalkkioita, velkahelpotuksia sekä ruoka- ja hätäapua.

"Nykyisin apu on liian riippuvaista avunantajamaiden omista intresseistä. Esimerkiksi Suomi on valinnut kahdeksan pääkohdemaata avulleen, joissa kaikissa avulla voisi olla suuri merkitys. Kuitenkin Suomen kehitysavusta vain 15 prosenttia menee näihin maihin", sanoi Nahi.

Millennium-raportti kyseenalaistaa myös yleisen käsityksen, että kehitysmaiden köyhyys johtuisi pääosin korruptiosta. On monia hyvin hallittuja köyhiä maita, joita tukemalla voidaan auttaa niitä pääsemään irti köyhyyden noidankehästä ja luomaan kestävää, köyhimpiä ihmisiä hyödyttävää talouskehitystä.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 1999 vuosituhattavoitteista, joiden tarkoituksena on muun muassa vähentää äärimmäistä köyhyyttä ja parantaa koulutusta, naisten asemaa ja ympäristön tilaa kehitysmaissa. Lisätietoja tavoitteista: www.millenniumcampaign.org

Tiedoksi toimittajille:

Millennium-raportti julkistetaan Suomessa torstaina 20. 1. 2005 klo 10.00 Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen viestinnän tiloissa, Kanavakatu 4 A.

Lisätiedot:

Tytti Nahi, kehityspoliittinen sihteeri, Kepa: 09-584 23 246, 040-701 5757
Mika Railo, tiedottaja, Kepa: 09-584 23 247, 040-590 3446

Lisää tietoa aiheesta

Vuosituhattavoite-raportti: Köyhyyden taltuttamiseen on keinot,
entä tahtoa?