Tiedote

Kepa: Holkerin työryhmällä oikea aikataulu kehitysmäärärahojen nostolle

Kepan tiedote
9.1.2003

Kuva Harri Holkerista väliraportin luovuttamistilaisuudessa (kuvaaja: Milma Kettunen)
Valtioneuvos Harri Holkeri

"Kepan on helppo yhtyä Holkerin työryhmän raportin esittämään aikatauluun, koska se on sama, jota Kepa ajaa omassa vaalikampanjassaan. Toivomme vain, että myös tuleva hallitus sitoutuu raportissa esitettyyn aikatauluun ja kirjaa sen hallitusohjelmaansa", toteaa Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman. "Pääpiirteissään raportti on erittäin hyvä. Toivottavasti se myös herättää ansaitsemaansa keskustelua siitä, miten Suomi hoitaa kansainväliset velvoitteensa."    

Valtioneuvos Holkerin työryhmän tänään ministeri Siimekselle luovuttama väliraportti esittää kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 0,7% prosenttiin BKTL:stä vuoteen 2010 mennessä. Raportissa esitetään hyvä ja selkeä aikataulu, jossa BKTL-osuutta kasvatetaan tasaisesti joka vuosi kunnes YK:n asettama 0,7 prosentin tavoite on saavutettu.

Kepan mielestä raportin tärkein tavoite on vahvistaa poliittista sitoutumista kehitysyhteistyömäärärahojen nostoon. Kehitysyhteistyöhön liittyvä tarkempi sisältökeskustelu käydään työryhmän loppuraportin pohjalta hallitusneuvotteluissa. Sundman haluaa kuitenkin jo nyt nostaa esille joitakin väliraporttiin sisältyviä ongelmakohtia. Erityisellä varauksella Sundman suhtautuu raportin esittämään korkotuen kaksinkertaistamiseen. OECD on arvioinut korkotukilainat kelvottomaksi kehitysyhteistyöksi ja tehottomaksi vienninedistämiskeinoksi, ja suositellut lainojen käytön vähentämistä. Myös Suomessa korkotukeen on käytetty vain noin puolet siihen varatuista määrärahoista. "Mielestäni korkotukia koskevia suosituksia ei kannata tehdä ennen kuin ulkoministeriö saa valmiiksi niiden vaikutuksia koskevan arviointinsa.", Sundman toteaa.

Sundman kiinnittää huomiota myös lisäavun seurantaan. Raportissa vaaditaan parempaa seurantaa Suomen YK-järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten kautta antamalle avulle. Vastaavaa huomiota ei kuitenkaan kiinnitetä EU:n avun laatuun ja tehokkuuteen, vaikka Suomen osuus EU:n kehitysyhteistyöbudjetista kasvaa lähivuosina tuntuvasti, "EU:lla on on ollut jo nyt vaikeuksia käyttää vuosittain kaikki kehitysyhteistyömäärärahansa. Suomenkin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten meidänkin maksamiamme kehitysyhteistyövaroja EU:ssa käytetään", Sundman huomauttaa.
                
Lisätietoja:
Folke Sundman, toiminnanjohtaja, Kepa, (09) 584 23 213, 040-550 1517
Milma Kettunen, tiedottaja, Kepa: (09) 584 23 233, 040-765 5542


Katso väliraportti osoitteessa
http://global.finland.fi/07/valiraportti.rtf

Lisätietoja:
http://global.finland.fi