Tiedote

Kepa halusi hallitusohjelmalta selvempiä kannanottoja

Kepan mielestä hallitusohjelma lupaa hyvää kehitysavun tuloksellisuudelle. Sen sijaan kauppapoliittisen linjauksen epämääräisyys ja kehitysavun nostoaikataulun puuttuminen ovat pettymyksiä, vaikka määrärahoja kasvatetaan aiempaa enemmän.
Kepan tiedote
16.4.2007

"Positiivista on, että jo hallitusohjelman johdannossa todetaan maailmanlaajuisten kehityskysymysten vaikuttavan suomalaistenkin elämään. Lisäksi ohjelmassa on kolme tärkeää avun laatua parantavaa linjausta eli työn tuloksellisuus, työnjako avunantajien kesken ja vastaanottajien omistajuus", Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen toteaa.

"Esimerkiksi omistajuus on aivan keskeistä, jotta toiminta tukee köyhien ihmisten omia ponnisteluja", Lappalainen lisää.

Aikataulusta kehitysavun kasvattamiseksi 0,7 prosenttiin ei pystytty sopimaan.

"On valitettavaa, että hallitusneuvottelijat eivät päässeet yksimielisyyteen avun nostamisesta YK:ssa ja EU:ssa sovitulle bruttokansantulotasolle. Nyt hallitus puhuu reaalipoliittisesti vain euroista", Lappalainen toteaa.

Euroissa kehitysapua kuitenkin lisätään selvästi enemmän kuin Vanhasen I hallituksen aikana. Apua nostetaan 375 miljoonalla, kun edellisellä nelivuotiskaudella lisäystä oli 250 miljoonaa. Tällä nostolla saavutetaan nykyisten kasvuarvioiden mukaan 0,56 prosentin taso hallituskauden lopussa. Myös avun rinnalle tulevat uudet kehitysrahoitusmekanismit mainitaan ohjelmassa.

Kauppalinjauksia tarkennettava lähiaikoina

Hallitusohjelman kauppapoliittinen osuus on köyhyyden vähentämisen kannalta heikko. Ohjelmassa ei kerrota, miten tekstissä mainittu "kehitysmaiden erityistarpeiden huomioiminen" toteutetaan eli miten kauppa saadaan vähentämään köyhyyttä.

"Ohjelmalta odotettiin enemmän, koska Suomi profiloitui EU:ssa päättyneellä hallituskaudella kauppapolitiikan köyhyysvaikutusten esiinnostajana. Hallituksen pitää tulevien kuukausien aikana jatkaa keskustelua ja ilmaista selkeä kantansa kehityspoliittisessa ohjelmassa", Lappalainen toteaa.

Kansalaisjärjestöjen vaalikoneessa enemmistö nykyisistä kansanedustajista tunnisti peruslähtökohdaksi sen, että kehitysmaille tulee antaa mahdollisuus tukea ja suojata omaa tuotantoaan paikallisen yritystoiminnan kehittämiseksi.

Edellisestä hallitusohjelmasta poiketen uusi hallitus ei enää aseta monenvälistä kauppajärjestelmää eli WTO:ta kahdenvälisten ja alueellisten neuvottelujen edelle.

"Kun suomalaiset sidosryhmät elinkeinoelämästä ay-liikkeeseen ovat korostaneet monenvälisen järjestelmän ensisijaisuutta, herää kysymys kenen etuja hallitus oikein ajaa", Lappalainen kysyy.

Kepa on 270 suomalaisen kehityspolitiikkaa seuraavan ja kehitysyhteistyötä tekevän kansalaisjärjestön kattojärjestö, joka pyrkii innostamaan suomalaisia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lisätietoja

  • Toiminnanjohtaja Timo Lappalainen, 040 723 9574
  • Kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi, 040 772 4247