Tiedote

Kepa: G7-maiden velka-aloite lupaava

Kepa pitää uutta velkaleikkausaloitetta lupaavana, vaikka siihen liittykin paljon epävarmuustekijöitä.
Kepan tiedote
8.2.2005

Kepa pitää suurimpien teollisuusmaiden lauantaina antamaa lupausta leikata köyhimpien maiden velkoja myönteisenä askeleena.

”G7-ryhmän aloite on oikeansuuntainen ja ajankohtainen. Äärimmäisen köyhyyden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä on vielä mahdollista. Velkahelpotuksen kaltaisia toimenpiteitä kaivataan kuitenkin lähivuosina lisää. Seuraava tilaisuus on esimerkiksi New Yorkissa syksyllä järjestettävä vuosituhattavoitteiden seurantakokous, jossa teollisuusmaiden olisi sitouduttava kehitysrahoituksen kaksinkertaistamiseen”, sanoi Tytti Nahi Kepasta.

G7-maiden valtiovarainministerit päättivät lauantaina leikata pahiten köyhtyneiden maiden niin sanottuja monenkeskisiä velkoja, eli Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n myöntämiä lainoja. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa maiden velkataakka voisi pienentyä jopa 50 miljardilla eurolla.

”Jo vuosikymmeniä on tunnistettu, ettei velkakriisi ole köyhimpien ihmisten tekoa. Silti köyhimmät ihmiset edelleen kärsivät velasta eniten. Esimerkiksi Malawissa, jossa viidesosa kansalaisista kantaa HI-virusta, velanhoitokulut ylittävät terveydenhoitoon käytetyt varat. Sambiassa velanhoitokulut ylittävät koulutuskulut. Samaan aikaan kun 40 prosenttia maaseudun naisista on lukutaidottomia”, sanoi Nahi.

Velkahelpotusten vaikutuksista köyhimpien ihmisten elämään on myös kiistatonta näyttöä. Kun velkojen mitätöinti antoi Tansanian hallitukselle liikkumavaraa, maahan rakennettiin 31 000 uutta luokkahuonetta, ja ala-astetta käyvien lasten määrä on noussut 50 prosentilla.

”Tuoreessa aloitteessa on kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Se koskee vain pahiten velkaantuneeksi luokiteltua 40 maata. Ulkopuolelle jää monta äärimmäisen köyhää maata. Samoin joulukuisesta tsunamista kärsineet maat ovat pitäneet kolmen kuukauden lykkäyksiä velkamaksuihinsa riittämättöminä katastrofista toipumiseksi”, sanoi Nahi.

”Uuden aloitteen toteutuminen on toistaiseksi epävarmaa, koska G7-maiden kirstunvartijat eivät lauantaina päässeet yksimielisyyteen helpotusten rahoituksesta. Rahoitusmallien selvittäminen jätettiin Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston tehtäväksi”, lisäsi Nahi.