Tiedote

Kehitysyhteistyön tulokset etenevät liian hitaasti

Kehitysyhteistyön pelisääntöjä hiottiin parempaan suuntaan OECD:n koordinoimassa huippukokouksessa Accrassa. Kepan mielestä kehitysmaiden päätösvaltaa olisi kuitenkin pitänyt painottaa enemmän.
Kepan tiedote
5.9.2008

Avun tehokkuutta käsitelleessä huippukokouksessa Ghanassa otettiin askel oikeaan suuntaan, mutta konkreettiset sitoumukset jäivät vähäisiksi, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa arvioi.

Kepan mielestä OECD:n koordinoimassa huippukokouksessa ei tehty riittävän kunnianhimoisia päätöksiä kehitysmaiden päätäntävallan lisäämiseksi. Kokous järjestettiin 2.-4. syyskuuta Accrassa, Ghanassa.

"Avunantajien ja vastaanottajamaiden yhteiset sitoumukset avun tehostamiseksi ovat tähän mennessä toteutuneet aivan liian hitaasti. Tämä on huolestuttavaa maailmassa, jossa 1,4 miljardia ihmistä elää Maailmanpankin tuoreen laskelman mukaan edelleen äärimmäisessä köyhyydessä", toteaa kokousta paikan päällä seurannut Kepan puheenjohtaja Gunvor Kronman.

Accran-kokouksen loppuasiakirjasta väännettiin kättä viime metreille asti. Esimerkiksi pitkäjänteisempi kehitysyhteistyö ja rahavirtojen ennakoitavuuden parantaminen jäivät edelleen lupauksen asteelle. Ilman EU:n viime hetken väliintuloa kokouksen anti olisi jäänyt vielä laihemmaksi.

"Kehitysyhteistyön tärkein tavoite on köyhyyden vähentäminen. Tämä ei saa hukkua teknisten yksityiskohtien alle", painottaa Kronman.

Apu tehostuisi, jos avunsaajat saisivat tietää ajoissa ja riittävän tarkasti, kuinka paljon ja mihin kehitysyhteistyövaroja maassa käytetään. Yksittäisten hankkeiden sijasta rahoittajat sitoutuivatkin Ghanassa lisäämään kehitysmaan budjetissa näkyvän ja maan omien hallintokanavien kautta kanavoitavan rahoituksen määrää. Tällä hetkellä vain murto-osa rahoituksesta kulkee vastaanottajamaan budjetin kautta.

Järjestöt ja uudet rahoittajat mukaan

Accran huippukokoukseen ja sen valmisteluihin osallistui poikkeuksellisen laaja joukko kansalaisjärjestöjen edustajia eri puolilta maailmaa, mikä on merkittävä parannus vuonna 2005 Pariisissa järjestettyyn kehitysyhteistyön tuloksellisuutta käsitelleeseen kokoukseen verrattuna.

"Accrassa tunnustettiin, että myös kansalaisjärjestöjen, kansanedustuslaitosten ja yksityisen sektorin on osallistuttava köyhyyden vähentämiseen. Kestävien tulosten saavuttaminen on mahdollista vain, kun kehitysyhteistyön kaikki toimijat ovat mukana", sanoo Kronman.

Myös niin sanotut uudet rahoittajamaat, kuten Kiina ja Brasilia, istuivat Accrassa yhteiseen neuvottelupöytään. Kehitysmaiden välisen yhteistyön merkitys on viime vuosina kasvanut.

"Kansalaisjärjestöt ovat kyseenalaistaneet, onko teollisuusmaiden OECD oikea foorumi keskustelulle avun tuloksellisuudesta. YK-järjestelmän puitteissa myös kehitysmailla ja uusilla rahoittajilla olisi tasavertaisemmat mahdollisuudet sopia yhteisistä periaatteista", Kronman huomauttaa.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa on yli 270 suomalaisen kehityspolitiikkaa seuraavan ja kehitysyhteistyötä tekevän kansalaisjärjestön kattojärjestö sekä Suomen johtava kehityspolitiikan järjestöasiantuntija.

Lisätietoja (Kepan edustajat Accrassa)

  • Niina Pitkänen, kehityspoliittinen asiantuntija, puh. +358 44 526 5454, niina.pitkanen@kepa.fi
  • Sanna Autere, tiedottaja, puh. +358 40 560 3292, sanna.autere@kepa.fi
  • Gunvor Kronman, puheenjohtaja, puh. +358 40 745 1738.
  • Heikosti toimivien puhelinyhteyksin vuoksi haastattelujen järjestämisessä avustaa tiedottaja Pasi Nokelainen Kepan Helsingin-toimistosta, puh. 050 339 5860, pasi.nokelainen@kepa.fi

Toimituksille tiedoksi

  • Kepan huippukokousta koskevat uutiset, tiedotteet, taustamateriaalit ja kokouspäiväkirja löytyvät koostesivulta.