Tiedote

Karkaako kehitysaputavoite Kataiselta?

Kehitysyhteistyön minimitavoite karkaa Suomelta, jos lähipäivinä käynnistyvissä kehysneuvotteluissa ei tehdä korotuspäätöksiä, muistuttaa Kepa karkauspäivänä.
Kepan tiedote
29.2.2008

Suomelle tekee tiukkaa täyttää edes EU:ssa sovittu minimitavoite eli 0,51 prosentin aputaso bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä. Jo kuluvan vuoden budjettiin olisi kansantalouden hyvän vireen vuoksi pitänyt lisätä 26 miljoonaa euroa tavoitteen mukaisen kasvu-uran turvaamiseksi.

"Antaako hallitus tavoitteen karata? Petetäänkö lupaus, vaikka muun muassa eduskunta on vaatinut siitä kiinnipitämistä? Hallituksella ja valtiovarainministeri Jyrki Kataisella olisi nyt mahdollisuus osoittaa seisovansa sanojensa takana", Kepan kehityspoliittinen sihteeri Niina Pitkänen toteaa.

Hallitus on vahvistanut aikataulun viimeksi viime vuoden lopulla, jolloin hyväksyttyyn kehityspoliittiseen ohjelmaan on kirjattu selvästi avun nostaminen 0,51 prosenttiin vuoteen 2010 ja YK:ssa asetettuun 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

"Euromääräisesti apu toki kasvaa merkittävästi, mutta euroissakaan mitattuna rahoitus ei vielä ole palannut edes lamaa edeltäneelle tasolle, kun inflaation vaikutus poistetaan luvuista. Voi kysyä, olemmeko tulleet itsekkäämmiksi, sillä Suomi on nyt noin puolitoista kertaa rikkaampi", Pitkänen huomauttaa.

YK-tavoitteen saavuttaneiden muiden Pohjoismaiden apuprosentit ovat karanneet Suomelta jo aikoja sitten. Vuodelle 2008 varatut kehitysapurahat vastaavat noin 0,44 prosenttia kansantaloudesta. (Ks. sivun lopusta taulukko Suomen määrärahojen kehityksestä vuosina 1990-2008)

"Ruotsiin ja Norjaan verrattuna Suomi on edelleen avun kehitysmaa. On ironista, että Suomi kamppailee saavuttaakseen 0,51 prosentin minimin vuoteen 2010 mennessä, sillä silloin tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran sitouduimme YK:ssa sovittuun 0,7 prosenttiin", Pitkänen tähdentää.

Valtiovarainministeriö käy parhaillaan kahdenkeskisiä neuvotteluja ulkoministeriön kanssa. Hallituksen kehysneuvottelut, joissa linjataan valtion budjetin kasvu vuoteen 2012 asti, käynnistyvät maaliskuussa.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 suomalaisen kehityspolitiikkaa seuraavan ja kehitysyhteistyötä tekevän kansalaisjärjestön kattojärjestö.

Lisätietoja

  • Niina Pitkänen, kehityspoliittinen sihteeri, 044 526 5454
  • Mika Railo, viestintäjohtaja, 040 590 3446

Suomen kehitysyhteistyömäärärahat vuosina 1990-2008

kehy_maararahat.jpg

* Reaaliset määrärahat laskettu vuoden 2000 hinnoin

** Vuoden 2007 ennakkoarvio (ks. tarkemmin UM:n verkkosivuilta)

*** Vuoden 2008 budjettikirjassa esiintyvä arvio

Lähde: Tilastokeskus, VM, UM