Tiedote

Kansanedustajien kehityspoliittiset lupaukset tehotarkkailuun

Tänään alkavassa ensi vuoden talousarvion eduskuntakäsittelyssä kansanedustajat voivat lunastaa antamansa kehityspoliittiset lupaukset. Lupaukset on julkistettu osoitteessa www.globbarit.fi, ja niiden pitävyyttä seurataan koko vaalikauden.
Kepan tiedote
13.9.2007

Toukokuisessa massaglobbaustapahtumassa äänestäjät eri puolilta Suomea "globbasivat" edustajiaan eli keskustelivat globaaleista kysymyksistä ja pyysivät edustajilta konkreettisia lupauksia neljästä teemasta: kehitysyhteistyöstä, kauppapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta sekä naisten ja lasten oikeuksista.

Kansanedustajista 64 lupasi varmistaa, että kehitysyhteistyömäärärahojen bruttokansantulo-osuutta nostetaan vuosittain vähintään 0,04 prosenttiyksiköllä.

"Kehitysyhteistyön määrärahalupauksia antaneiden edustajien pitää toimia nyt, sillä hallituksen budjettiesitys nostaisi bruttokansantulo-osuutta vain prosenttiyksikön sadasosan verran", sanoo järjestökoordinaattori Kaisu Tuominen globbaritoimintaa koordinoivasta Kepasta.

Globattuja kansanedustajia on yhteensä 116. Yli puolet heistä lupasi esimerkiksi huomioida ilmastonmuutoksen torjumisen kaikessa päätöksenteossa. Kaikki lupaukset on julkistettu globbarien verkkosivuilla Edustajaseuranta-osiossa.

"Seuraamme kansanedustajien tekemisiä tehostetusti ja annamme heille ylös- tai alaspäin osoittavia peukaloita sen mukaan, miten he toimivat eduskuntatyössä ja julkisuudessa", kertoo Tuominen.

"Toki myös ne edustajat, jotka eivät ole lupauksia tehneet, mutta toimivat Suomen globaalin vastuunkannon lisäämiseksi, palkitaan peukaloilla", Tuominen jatkaa.

Eduskunnan peukkukuningas tai -kuningatar haussa

Ensimmäiset peukalot on jo nostettu pystyyn vuosien 2008-2011 kehysbudjetin kesäkuisen eduskuntakäsittelyn perusteella. Eduskunta piti tärkeänä sitä, että hallitus sitoutuu täyttämään 0,51 prosentin kehitysyhteistyömäärärahatavoitteen vuonna 2010.

Aktiivisimpia kannan muovaamisessa olivat kansanedustajat Minna Sirnö (vas.) ja Jutta Urpilainen (sd.), jotka puhuivat asiasta muun muassa suuressa salissa: molemmat palkitaan kahdella peukalolla. Yhden peukalon saivat kaikki valtiovarain- ja ulkoasiainvaliokunnan jäsenet, koska eduskunnan kanta perustui näiden valiokuntien näkemyksiin.

"On kiinnostavaa nähdä, kuka on loppujen lopuksi vaalikauden päättyessä keväällä 2011 eduskunnan peukkukuningas tai -kuningatar", Tuominen toteaa.

Globbaaminen on vaikuttamista globaaleihin kysymyksiin. Tavallisten kansalaisten ja järjestöjen maanlaajuinen globbariverkosto haluaa Suomen toimivan aktiivisemmin globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi sekä nostaa kehityskysymykset yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toimintaa koordinoi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry.

Kepa on yli 270 suomalaisen kehityspolitiikkaa seuraavan ja kehitysyhteistyötä tekevän kansalaisjärjestön kattojärjestö, joka pyrkii innostamaan suomalaisia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Lisätietoja