Tiedote

Kansanedustajat globataan toukokuussa

Aivan uudenlainen "globaaliasioiden karvalakkilähetystö" tapaa kansanedustajat 25.5. Helsingissä. Eri puolelta Suomea saapuvien äänestäjien viesti on yksinkertainen: maailmanparannus ei vaadi ihmetekoja, vaan johdonmukaisia tekoja eri politiikanaloilla.
Kepan tiedote
27.4.2007

"Politiikkaa on tehtävä johdonmukaisesti ja kokonaisuutena: ei voi antaa yhdellä kädellä ja ottaa samanaikaisesti toisella. Elintärkeä kehitysapu ei yksinkertaisesti riitä, jos Suomi tai EU toimii samaan aikaan muussa politiikassaan kehitysmaiden etua vastaan", toteaa massaglobbaukseksi ristityn kansalaistapaamisen järjestelyistä vastaava Kaisu Tuominen Kepasta.

Massaglobbaustapahtumassa ihmiset ympäri Suomen kertovat oman vaalipiirinsä kansanedustajille, mitä päättäjien tulisi tehdä paremman maailman puolesta. Kansanedustajien päätökset vaikuttavat myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Uudenlaista kansalaisvaikuttamista

Massaglobbaus on uudenlainen kansalaisvaikuttamisen muoto. Suomen ensimmäisessä kehityspoliittisessa kansalaistapaamisessa äänestäjät ja päättäjät kohtaavat ja keskustelevat köyhyyteen ja globaaliin eriarvoisuuteen liittyvistä asioista kuten ilmastonmuutoksesta, kehitysrahoituksesta, kauppapolitiikasta sekä naisten ja lasten oikeuksista.

Osallistujia odotetaan jokaisesta Suomen vaalipiiristä. Oman viestinsä lisäksi osallistujat luovuttavat edustajille vaalipiirinsä äänestäjien lähettämät postikorttiterveiset, joita on kerätty yli 5 000 kappaletta eri tapahtumissa reilun vuoden ajan.

"Kansanedustajat ovat vain ihmisiä, eivät hekään voi tietää kaikkea. Siksi on tärkeää mennä keskustelemaan heidän kanssaan ja tarjota heille uusia näkökulmia", huomauttaa rovaniemeläinen Anu Hautalampi, joka on tulossa massaglobbaamaan lappilaisia kansanedustajia.

Kansanedustajat tavataan eduskunnan lisärakennuksen edustalla klo 9-13 vaalipiirikohtaisilla globbauspisteillä. Tapaamisissa kansanedustajia pyydetään tekemään konkreettisia lupauksia, joiden puolesta he ovat valmiita toimimaan kuluvan vaalikauden aikana. Tapahtuma huipentuu pääministerin tai eduskunnan puhemiehen globbaamiseen.

Tapahtuman avulla halutaan lisätä kansanedustajien tietoisuutta siitä, miten monella eri politiikan alalla vaikutetaan kehitysmaihin ja köyhyyteen. Massaglobbaus järjestetään yhteistyössä eduskunnan globaaliryhmän kanssa.

Mikä massaglobbaus?

Massaglobbaus on osa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan koordinoiman valtakunnallisen vaikuttamisverkoston, globbarien, toimintaa. Globbaaminen on globaaliasioiden lobbaamista eli vaikuttamista maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Vaikka ongelmat ovat maailmanlaajuisia, muutos lähtee läheltä.

Tavallisten kansalaisten ja järjestöjen maanlaajuinen globbariverkosto luo poliittista painetta, jotta Suomi toimisi aktiivisemmin globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi. Lisätietoja www.globbarit.fi

Lisätietoja

Toimituksille tiedoksi

  • Tiedotusvälineiden edustajat voivat haastatella oman alueensa globbareita, jotka ovat tulossa massaglobbaustapahtumaan 25. toukokuuta. Haastatateltavia ja heidän yhteystietojaan voi tiedustella järjestökoordinaattori Kaisu Tuomiselta, puh. 050 598 6293.
  • Joillakin paikkakunnilla järjestetään myös kaikille avoimia infotilaisuuksia ennen massaglobbauspäivää 25. toukokuuta. Tarkemmista paikoista ja ajankohdista voi kysyä järjestökoordinaattori Kaisu Tuomiselta.
  • Painokelpoinen kuva massaglobbauksen visuaalisesta ilmeestä "Poliitikot maailmanparantajina" on globbarien verkkosivuilla.