Tiedote

Kansalaisyhteiskunnan edustajat vaativat pääsyä Asemiin

Suomalaiset, eurooppalaiset ja aasialaiset järjestöt vaativat kansalaisyhteiskunnan parempaa kuulemista Asem-prosessissa. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla ei ole mahdollisuutta päästä viemään tervehdystä Asem-kokoukseen, toisin kuin Elinkeinoelämän keskusliiton koordinoimalla yritysjohtajien huippukokouksella.
Kepan tiedote
23.5.2006

"Suomen on EU:n puheenjohtajamaana vaadittava kansalaisyhteiskunnan edustajille roolia Asem-kokouksessa", sanoi hollantilaisen kansalaisjärjestön Asem-asiantuntija Pietje Vervest 23. toukokuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

"On uskomatonta, että poliitikot vielä nykyään kuvittelevat voivansa tehdä päätöksiä mannertenvälisistä suhteista kuulematta kansalaisyhteiskunnan ääntä", Vervest jatkoi.

Myös maaliskuussa 2006 julkaistussa Suomen ja Japanin hallitusten tuottamassa Asem-tutkimuksessa korostetaan Asemin ongelmallista suhdetta kansalaisyhteiskuntaan.

Helsingissä järjestettävän Aasian ja Euroopan välisen yhteistyöfoorumin Asem-kokouksen rinnalla järjestetään 3.-6.9.2006 kansalaisjärjestöjen varjokokous Aasia-Eurooppa-järjestöfoorumi.

Kyseessä on suurin Suomessa koskaan järjestetty kansainvälinen poliittinen kansalaisjärjestötapaaminen, johon saapuu useita satoja osallistujia sekä Euroopasta että Aasiasta. Järjestöfoorumi on myös suurin Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvä kansalaisjärjestöjen tapahtuma.

Järjestöfoorumin tavoitteena on vaikuttaa Asem-prosessiin niin, että huippukokouksessa nousisivat esiin myös ihmisoikeudet, ILOn säännösten ratifiointi sekä tavat, joilla Asem-prosessin talouspainotteisen toiminta vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön.

Järjestöfoorumin puhujavieraita ovat muun muassa ranskalainen kansainvälisen kaupan asiantuntija Susan George, kambodžalainen ihmisoikeustaistelija Kek Galabru ja Thaimaan entinen ulkoministeri Surin Pitsuwan.

Järjestöfoorumissa keskeisimpiä aiheita ovat taloudellinen turvallisuus ja sosiaaliset oikeudet, inhimillinen turvallisuus ja rauha sekä ihmisoikeudet ja demokratia. Foorumissa painotetaan sitä, että todellinen turvallisuus rakentuu yhteiskuntien demokraattisen ja sosiaalis-taloudellisen kehityksen sekä valtioiden välisen monipuolisen yhteistyön varaan. Kokouksessa esitetään järjestöjen esittämiä vaihtoehtoisia visioita nykyiselle talouspoliittiselle valtavirtaukselle.

Lisäksi etsitään ratkaisuja siihen, kuinka ihmisten sosiaaliset oikeudet ja taloudellinen turvallisuus pystytään takaamaan globaalin kilpailuideologian puristuksessa. Kokouksessa käsitellään myös haasteita, joita talouden globalisaatio asettaa ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Kansalaisjärjestöjen pyrkimyksenä on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien turvaaminen. Järjestöt tahtovat varmistaa, että globaalilla solidaarisuudella on keskeinen rooli kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä myös tulevaisuudessa.

Järjestöfoorumiin toimintaan osallistuu noin 80 suomalaista kansalaisjärjestöä yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa, ja foorumia koordinoi Kepa. Kansallisen työryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Pietikäinen.

Lisätietoja:
AEPF6 projektikoordinaattori Anu Juvonen, 040-413 0510, anu.juvonen@kepa.fi

 

Lisää tietoa aiheesta