Tiedote

Kansalaisjärjestöt vaativat kehitysapua kuntoon

Kansalaisjärjestöt vaativat tiistaina Helsingissä järjestetyssä mielenilmauksessa hallitusneuvottelijoita kirjaamaan hallitusohjelmaan toimenpiteitä oikeudenmukaisemman globalisaation luomiseksi.
Kepan tiedote
7.4.2003

"Pommeilla ei tapeta köyhyyttä: 0,7%!" -kylteillä mielenosoittajat muistuttivat sitoumuksista nostaa Suomen kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä,kuten valtioneuvos Harri Holkerin johtama työryhmä on suosittanut.

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan, Suomen Lähetysseuran, Kirkon Ulkomaanavun, Suomen ylioppilaskuntien liiton, Suomen YK-liiton, Allianssin ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen edustajat halusivat tempauksella muistuttaa hallituspuolueita vaalikampanjan aikana annetuista lupauksista. "Sekä Anneli Jäätteenmäki että kahden muun hallituspuolueen edustajat antoivat tukensa ennen vaaleja Holkerin nostosuunnitelmalle. Nyt on aika lunastaa nuo lupaukset", sanoi Kepan toiminnanjohtaja, Folke Sundman Säätytalon portailla.

Kehitysavun nostolla on laaja kannatus kansalaisten keskuudessa: Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen lähetysseuran vaalien alla keräämän 0,7-adressin allekirjoitti alle kahdessa kuukaudessa yli 20.000 suomalaista. Myös Suomen Gallupin tekemässä mielipidemittauksessa lähes puolet kansalaisista oli valmis korottamaan määrärahoja YK:n suosittelemaan 0,7 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

"Suomi on muiden teollisuusmaiden kanssa sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti äärimmäisen köyhyyden puolittamiseen vuoteen 2015 mennessä. Sen saavuttamiseksi uuden hallituksen on syytä toimia jo nyt, eikä tulevaisuudessa", sanoi Timo Frilander Kirkon Ulkomaanavusta.

Mielenilmauksella hallitusohjelman laatijoita muistutettiin myös siitä, että Suomen EU:ssa ajaman kauppa- ja maatalouspolitiikan on oltava sopusoinnussa Suomen harjoittaman kehitysapupolitiikan kanssa. Suomella tulee olemaan mahdollisuus tehdä osuutensa kansainvälisen kaupan sääntöjen muuttamiseksi kehitysmaille oikeudenmukaisemmaksi ensi syksynä Meksikossa pidettävässä Maailman kauppajärjestön WTOn järjestämässä viidennessä ministerikokouksensa.


Pressikuvia mielenosoituksesta