Tiedote

Kansalaisjärjestöt: Hallituksen kehitysapupäätös tervetullut

Kansalaisjärjestöt onnittelevat Jäätteenmäen hallitusta päätöksestä nostaa Suomen kehitysapu YK:n suositukseen vuoteen 2010 mennessä, mutta odottavat tarkennusta nostoaikatauluun.
Kepan tiedote
14.4.2003

"Päätös tavoitella 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuutta vuoteen 2010 mennessä on merkittävä muutos 12 vuotta jatkuneessa politiikassa. Olemme erittäin iloisia, jos hallitus pyrkii aidosti kasvattamaan Suomen kehitysapua", sanoi Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman.

Maanantaina julkaistu hallitusohjelma ei kuitenkaan sisällä välitavoitetta tälle hallituskaudelle eikä konkreettisia lukuja kehitysapuun seuraavan neljän vuoden aikana varattavista määrärahoista. Maanantain kuluessa ei ollut saatavissa tietoa, onko hallitus asettanut vuodelle 2007 mitään välitavoitetta vai ei.

"Vuoden 2010 tavoite on uskottava vain, jos hallituksella on riittävän pitkälle menevä ohjelma myös tälle vaalikaudelle. Valtioneuvos Holkerin työryhmä ehdotti 0,55 prosentin bktl-osuutta vuoden 2007 välitavoitteeksi. Se on erittäin hyvä tavoite, eikä siitä voi jäädä kovin kauas jos uskottavuudesta halutaan pitää kiinni. Edellytämme hallitusneuvottelijoilta pikaisesti selvennystä tähän välitavoitteeseen", sanoi Sundman.

Hallitusohjelmaan sisältyy myös kohtia, jotka arveluttavat kansalaisjärjestöjä. Hallitus muun muassa lupaa päästä 0,7 prosentin tavoitteeseen "yleisen talouskehitys huomioon ottaen." Muotoilu muistuttaa Lipposen edellistä hallitusohjelmaa, jossa määrärahojen nostoa lupailtiin "mikäli taloudellinen tilanne sen sallii". Huolimatta 1990-luvun lopun erittäin nopeasta talouskasvusta taloustilanne ei kertaakaan sallinut bktl-osuuden nostoa.

"Lause kuulostaa epämiellyttävän tutulta. Tulemme seuraamaan hallituksen toimintaa erittäin tarkasti ja varmistamaan, ettei tästä lauseesta tule aikaisemman kaltaista porsaanreikää", sanoi Sundman.

Järjestöt ovat myös pettyneet hallituksen globaalipoliittiseen linjauksen ylimalkaisuuteen ja ristiriitaisuuteen: toisaalta hallitus pyrkii edistämään kansainvälisen kaupan vapauttamista, mutta toisaalta se vaatii kehitysmaiden erityistarpeiden ottamista huomioon.

"Kaupan vapauttaminen on tähän mennessä etupäässä vahingoittanut kehitysmaita. Kaupan vapauttaminen ei voi olla mikään itsetarkoitus vaan kehitysmaiden etujen vaaliminen olisi neuvotteluissa nostettava etusijalle. Tarvitaan oikeudenmukaisemman kaupan edistämistä", sanoi Sundman.

Kehitysavun nostamista ovat vaatineet useat suomalaiset kansalaisjärjestöt, muun muassa: Kepa, Kirkon ulkomaanapu KUA, Suomen lähetysseura SLS, Ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK, Ylioppilaskuntien liitto SYL, Allianssi, Kansainvälinen solidaarisuussäätiö ja YK-liitto.