Tiedote

Kansalaisjärjestöjen vaalikone avattu äänestäjille

Globaalikysymyksiin keskittyvä vaalikone on nyt avattu. Kansalaisjärjestöjen kokoamassa koneessa on jo noin tuhannen ehdokkaan vastaukset keskeisiin kehitys-, ympäristö-, ihmisoikeus- ja turvallisuuskysymyksiin.
Kepan tiedote
2.2.2007

Järjestöjen vaalikone on osoitteessa www.07vaalikone.fi.

"Maailmanlaajuiset kysymykset ovat yhä tärkeämpiä. Äärimmäinen köyhyys ruokkii esimerkiksi ympäristötuhoja ja turvattomuutta, jotka vaikuttavat myös suomalaisten hyvinvointiin. Samaan aikaan Suomi voi omalla toiminnallaan vähentää köyhyyttä", sanoo kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi Kepasta.

Suomen tärkein suunnannäyttäjä kansainvälisissä kysymyksissä on eduskunta.

"Puolueiden on otettava kantaa kehityskysymyksiin ja ilahduttavan monet ehdokkaat eri puolilta puoluekarttaa ovatkin näin tehneet, sillä kaikista ehdokkaista jo yli puolet on vastannut vaalikoneeseen", sanoo Nahi.

Seuraavan hallituskauden haasteita ovat esimerkiksi maailmankaupan sääntöjen uudistaminen kehitystä palvelevaksi ja köyhien maiden velkaongelman ratkaiseminen. Viime kädessä eduskunta päättää myös siitä, milloin Suomi saavuttaa kansainvälisesti sovitun tavoitteen eli kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuuden - vai saavuttaako milloinkaan.

Vaalikoneeseen odotetaan vähintään 150 000 kävijää ennen varsinaista vaalipäivää. Koneen ovat tehneet yhdessä 17 järjestöä, muun muassa Kepa, Väestöliitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Plan Suomi Säätiö ja Kirkon Ulkomaanapu.

Koneessa kysytään esimerkiksi Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta, ilmastomuutoksen vaatimista toimista sekä suhtautumisesta kaupan vapauttamiseen. Kysymyksiä on yhteensä 16.

Vaalikone on osa järjestöjen kampanjaa, jonka tavoitteena on rohkaista suomalaisia päättäjiä toimimaan aktiivisemmin äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi. Lisätietoja kampanjasta löytyy järjestöjen Vaalit 2007 -sivustosta.

 

Lisätietoja

  • Kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi, 040 772 4247
  • Tiedottaja Pasi Nokelainen, 050 339 5860