Tiedote

"Johannesburgissa pysäytettävä lajien häviäminen"

Kepan tiedote
14.8.2002

Luonnon monimuotoisuuden katoaminen uhkaa suoraan miljoonien pienviljelijöiden toimeentuloa eri puolilla maapalloa. Siksi Johannesburgissa Etelä-Afrikassa pian alkavan YK:n Kestävän kehityksen huippukokouksen tulisikin sopia konkreettisista toimista monimuotoisuuden suojelemiseksi, vaativat Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa Johannesburgia käsittelevässä seminaarissaan tänään.

"Kehitysmaiden köyhiä pidetään usein uhkana ympäristölle. Omavaraistaloudessa elävät pienviljelijät voivat olla myös monimuotoisuuden ylläpitäjiä ja vaalijoita. Afrikassa luonnon monimuotoisuus on köyhien tärkein varallisuuden lähde", kiteytti seminaarissa puhunut ugandalainen Joseph Ssuuna afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen Pelum-verkostosta. Yhdeksässä eteläisen ja itäisen Afrikan maassa toimiva Pelum järjestää Lusakasta Johannesburgiin matkaavan viljelijöiden karavaanin, joka pyrkii nostamaan pienviljelijöiden tilanteen kokouksen asialistalle.

Kansalaisjärjestöt ovat erityisen huolissaan Rio de Janeirossa vuonna 1992 solmitun biodiversiteettisopimuksen toteutumisesta: sopimuksen osapuolet sopivat huhtikuun ministerikokouksessa pyrkivänsä pysäyttämään monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2010 mennessä. Neljä kuukautta myöhemmin samat maat ovat vesittämässä tavoitetta Johannesburgin toimintasuunnitelman valmisteluissa.

"Haagin tavoitteesta luopuminen on erittäin huolestuttavaa. Suomen tulisikin selkeästi tukea konkreettisten toimien kirjaamista Johannesburgin toimintaohjelmaan. Monimuotoisuuden merkitys köyhyyden vähentämiselle ja kestävälle kehitykselle tulee tunnustaa", sanoi SLL:n toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.

"Miljoonat näkevät tälläkin hetkellä nälkää eteläisessä Afrikassa. Luonnon monimuotoisuuden pelastaminen on myös nälkäongelman ratkaisemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää", lisäsi Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman. "Luonnonmukaista maataloutta kehittämällä edistetään sekä luonnon että ihmisten hyvinvointia."

Johannesburgissa on tarkoitus vauhdittaa ja konkretisoida Rion ympäristön ja kehityksen huippukokouksessa 1992 tehtyjen sitoumusten toimeenpanoa. Riossa YK:n jäsenmaat sopivat ympäristön ja kehityksen toimintaohjelmasta, Agenda 21:stä. Kokouksen yhteydessä allekirjoitettiin myös biologisen monimuotoisuuden suojelua koskeva sopimus. Sopimuksista huolimatta lajien katoaminen ei ole hidastunut.

Järjestöjen edustajat Johannesburgissa:
Heidi Hautala, 050-60076, Kepan hallituksen puheenjohtaja, (paikalla 25.8.-31.8.)
Julia Jänis, 041-4622 850, Kepan hallituksen jäsen, (paikalla 23.8.-31.8.)
Eero Yrjö-Koskinen, 050-347 8778, Toiminnanjohtaja, SLL, (paikalla 26.8.-4.9.)
Hanna Matinpuro, 0400-488 914, Kansainvälisten asiain päällikkö, SLL, (paikalla 17.8.-4.9.)

Lisätietoja:
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt Joseph Ssuunalle: Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 040-590 3446

Lisätietoa YK:n Johannesburg kokouksesta Kepan WSSD-sivulla