Tiedote

Järjestöt vaativat reilumpia kuntahankintoja

Kansalaisjärjestöt kannustavat suomalaisia äänestämään kotikuntansa reiluiksi kuntavaaleissa 26.10. Yli 15 paikkakunnalla eri puolilla Suomea tempaistaan muun muassa kuntien hankintojen eettisyyden puolesta. Tuleviin valtuutettuihin vedotaan myös verkossa.
Reilun kaupan edistämisyhdistys Repun tiedote
6.10.2008

"Äänestä kuntasi reiluksi" -kampanjassa ovat mukana Kepan koordinoima globbariverkosto, Reilun kaupan puolesta Repu ry sekä Reilun kaupan edistämisyhdistys. Kampanja muistuttaa, että paikalliset päätökset, kuten kuntien 12 miljardin euron vuosittaiset hankinnat, kantavat kauas.

"Hankintoja tehdään yhä useammin kehitysmaista. Niillä voidaan parhaimmillaan tukea kehitysmaiden kansalaisten toimeentuloa. Pahimmillaan ostetaan lapsityövoimalla tai epäinhimillisissä olosuhteissa tehtyjä tuotteita", sanoo projektipäällikkö Terhi Ylikoski Reilun kaupan edistämisyhdistyksestä.

Kuntiin hankitaan kehitysmaista muun muassa katukiviä, elintarvikkeita, tekstiilejä ja elektroniikkaa – esimerkiksi katukiviä Kiinasta ja kahvia Guatemalasta. Nykyinen hankintalaki sallisi eettisten kriteerien sisällyttämisen kuntien tarjouspyyntöihin, mutta tätä mahdollisuutta käytetään edelleen erittäin harvoin.

Ylikosken mukaan helppo tapa toteuttaa vastuullisuutta on hakea Reilun kaupan kunnan tai kaupungin arvonimeä. Arvonimen saaja sitoutuu huomioimaan hankinnoissaan Reilun kaupan tuotteet. Tähän mennessä arvonimi on myönnetty Tampereelle ja Utajärvelle.

Kansainvälisyyttä kuntiin ja kouluihin

Kunnilla on paljon valtaa siihen, miten valmiita kuntalaiset ovat kohtaamaan kansainvälistyvän maailman. "Äänestä kuntasi reiluksi" -kampanja vaatiikin kuntia lisäämään myös koulujen kansainvälisyyskasvatusta ja kehitysyhteistyötä.

"Kansainvälisyyskasvatuksessa voidaan saada paljon aikaan, jos järjestöt ja kunnat yhdistävät voimansa. Useat järjestöt olisivat valmiita tarjoamaan asiantuntemustaan esimerkiksi koulujen käyttöön", toteaa kampanjankoordinaattori Outi Hannula Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepasta.

Hyviä kokemuksia on saatu myös suomalaisten ja afrikkalaisten kuntien yhteistyöstä. Kuntaliiton pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa on tällä hetkellä jo 17 kuntaa tai kaupunkia Suomesta. Kampanja näkyy lukuisilla paikkakunnilla Jyväskylästä Joensuuhun ja Lempäälästä Lohjalle, kun vapaaehtoiset kampanjatyöntekijät jakavat tietoa aiheista ehdokkaille ja äänestäjille Reilun kaupan kahvinäytteen kera.

Kampanjan verkkosivuilla osoitteessa www.globbarit.fi haastetaan kunnallisvaaliehdokkaita tavoitteiden taakse. Kuntavaaliehdokkaat voivat jättää sivuille myös omat terveisensä.

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Terhi Ylikoski, Reilun kaupan edistämisyhdistys, puh. 09 – 5658 6814 (Reilun kaupan tuotteet julkisissa hankinnoissa).
  • Kampanjakoordinaattori Tiina Oikarinen, Repu, puh. 050 574 2086 (paikalliset Reilun kaupan tempaukset).
  • Kampanjakoordinaattori Outi Hannula, Kepa, puh. (09) 584 23 225 (kuntien etelä-pohjoinen-yhteistyö, kansainvälisyyskasvatus).

Toimituksille tiedoksi