Tiedote

Hallitukselle kehityspolitiikasta arvosanaksi 7

Kepan kehityspoliittinen kevättodistus arvioi Kataisen hallituksen saavutuksia kauden puolivälissä. Todistuksen keskiarvo 7,0 ei ole kunniaksi hallitukselle, joka asetti itselleen kunnianhimoiset tavoitteet.
Kepan tiedote
31.5.2013

Kevättodistus jatkaa TV1:n Vaalien välissä -ohjelman 29.6. aloittamaa kevättodistusten sarjaa arvioimalla Kataisen hallituksen saavutuksia kehityspolitiikassa. Hallitus jää tässä vaiheessa kauas globaalin vastuun mallioppilaista. Kouluarvosanat annettiin globaalista talouspolitiikasta, ilmastopolitiikasta, kehitysrahoituksesta sekä ihmisoikeuksien edistämisestä ja kansalaisyhteiskunnan tukemisesta.

"Hallitusohjelman tavoitteista ollaan vielä kaukana ja tuleville kahdelle vuodelle jää paljon petrattavaa. Talouskriisin pitkittyminen näkyy kehityspolitiikan saavutuksissa. Kriisi on valanut poliittista tahtoa veroparatiisitalouden taltuttamiseen, vaikka konkreettisia toimia vielä odotetaan. Sama tahto globaalin pääomapaon suitsimiseen on vallalla monissa EU-maissa", sanoo Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappainen.

"Taantuman ilmapiirissä kasvaa myös kiusaus käpertyä omaan koloon ja sulkea silmät muulta maailmalta. Halusi tai ei, joutuu Kataisen hallitus ottamaan kantaa siihen, leikkaako Suomi tukeaan maailman köyhille, kiihdyttääkö se ilmastonmuutosta suurilla päästöillään ja pelataanko globaalissa taloudessa säännöillä, jotka kuppaavat varoja köyhistä maista", Lappalainen painottaa.

Todistuksen globaalin talouspolitiikan kouluarvosanaa (7-) rokottaa hallituksen päätös jättäytyä eurooppalaisen rahoitusmarkkinaveron ulkopuolelle. Puuttuminen talouskriisin perimmäisiin syihin finanssimarkkinoita vakauttavalla verolla ei Suomea kiinnostanut, vaikka moni muu lähti mukaan.

Kehitysyhteistyövarojen leikkaukset rokottavat keskiarvoa

Ilmastopolitiikan osalta hallitus saa kiitosta ilmastolain valmistelun aloittamisesta, mutta arvosanassa (7) näkyy myös se, että ilmastorahoitus höylätään jatkossakin kehitysyhteistyövaroista. Myöskään päästövähennystavoitteita ei ole nostettu.

Kehityspoliittisen kevättodistuksen huonoimman arvosanan (6-) hallitus saa kehitysrahoituksesta. Kuluneiden kahden vuoden aikana tehdyt leikkauspäätökset ovat romuttaneet lopullisesti 0,7 prosentin määrärahatavoitteen tavoitevuoden 2015 lähestyessä.

"EU:n päästöoikeuksien huutokauppatulojen suuntaaminen kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin on edistysaskel, muttei todellisuudessa riitä mihinkään. Hallitus oli kevään kehysriihessä päätöstä tehdessään hyvin tietoinen päästökauppatulojen riittämättömyydestä. On turha väittää, että tämän laastarin luultiin riittävän samaan aikaan tehtyjen kehitysyhteistyövarojen leikkausten paikkaamiseen", Lappalainen sanoo.

Parhaisiin suorituksiin (8 ½) Kataisen hallitus yltää ihmisoikeuksien edistämisessä ja kansalaisyhteiskunnan tukemisessa. Ihmisoikeusperustaisuus on otettu kehityspolitiikan lähtökohdaksi, ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen on aito tahto. Jo aiemmin allekirjoitettujen ihmisoikeussopimusten ratifiointi kuitenkin lykkääntyy harmillisesti hallituskauden jälkipuoliskolle.

Hallitusta muodostettaessa Kataisen hallitus sitoutui edistämään globaalia oikeudenmukaisuutta muun muassa tekemällä Suomesta edelläkävijän ilmastonmuutoksen torjunnassa, yritysvastuussa ja kestävässä luonnonvarapolitiikassa. Kansainvälisen veronkierron lopettamisessa haluttiin toimia eturintamassa ja tavoitella kehitysyhteistyövarojen nostamista 0,7 prosenttiin BKTL:sta.

Lisätietoja

Timo Lappalainen
Toiminnanjohtaja
timo.lappalainen@kepa.fi
050 317 6700

Niklas Kaskeala
Kehityspoliittinen asiantuntija (ilmastopolitiikka ja -rahoitus)
niklas.kaskeala@kepa.fi
050 317 6716

Eva Nilsson
Kehityspoliittinen asiantuntija (globaali talouspolitiikka)
eva.nilsson@kepa.fi
050 317 6724

Aino Pennanen
Kehityspoliittinen asiantuntija (ihmisoikeudet)
aino.pennanen@kepa.fi
050 317 66 87

Pauliina Saares
Kehityspoliittinen asiantuntija (kehitysyhteistyön määrä ja laatu)
pauliina.saares@kepa.fi
050 317 6738

Auli Starck
Järjestökoordinaattori (järjestöjen kehitysyhteistyö)
auli.starck@kepa.fi
050 317 6715