Tiedote

Geenimanipuloidut lajikkeet leviävät Nicaraguassa

Ympäristöjärjestö Centro Humboldtin lähes vuoden kestäneet tutkimukset osoittavat nyt kiistatta, että maahan tulee merkittävä määrä geenimanipuloitua viljaa kansainvälisen ruoka-avun mukana. YK:n ruoka-apu ja Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAID näyttävät olevan pääsyyllisiä.
Kimmo Lehtonen
27.5.2002

Centro Humboldtin ja viiden muun kansalaisjärjestön allianssin lehdistötiedotteessa todetaan, että geenimanipuloitu vilja on uhka maan luonnon monimuotoisuudelle, kansalliselle ruokatuotannolle ja -turvalle sekä kansalaisten terveydelle.

Järjestöjen mukaan geenimuunnellun viljan tuonti rikkoo maan perustuslain lisäksi muita kansallisia lakeja ja säädöksiä sekä on ristiriidassa useiden Nicaraguan ratifioimien kansainvälisten sopimusten kanssa.

Centro Humboldt on ottanut näytteitä viime vuoden kesästä lähtien kahdelta alueelta, El Saucesta ja Nueva Segoviasta. Molemmilla alueilla ovat operoineet YK:n ruokaohjelma WFP sekä Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto siemenviljan laadun parantamiseen tähtäävä ohjelma PROMESA.

WFP:n ruoka-apuna tuodut viljatuotteet on kohdennettu raskaana oleville naisille, esikouluikäisille lapsille sekä työtä vastaan annettuna ruoka-apuna. Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston PROMESA on käyttänyt koeviljelmillä Monsanto:n, Cargill:in ja Dekalbrien:in maissia.

Ensivaiheessa näytteet tutkittiin Nicaraguassa ja maissilajikkeiden Corn Bt/LL ja Starlink Bt9 todettiin sisältävän proteiineja Cry1Ab:tä, Protein PAT:ia ja Cry9C:tä. Toisessa vaiheessa neljä eri maissinäytettä lähetettiin Yhdysvaltoihin Iowassa sijaitsevaan Genetic ID -tutkimuslaitokseen.

Iowassa näissä neljästä tutkitusta näytteessä YK:n ruoka-avun näytemaississa todettiin olevan 3,8 prosenttia geenimanipulaatiota. Kahdessa näytteessä määrä jäi alle 1,0 prosentin ja neljännessä 0,05 prosenttia. Lajikkeissa oli merkkejä Promotor 35S ja Terminator NOS -geenisarjoista. Näytteet sisälsivät myös Corn Bt1:tä ja Corn terminator NOS:a.

Jos yhdestä neljästä näytteestä todetaan selviä merkkejä geenimanipulaatiosta, voidaan asiaa asiantuntijoiden mukaan pitää varmana. Prosenteissa mennään myös reilusti Euroopan unionin salliman rajan yli, joka geenimanipulaatiolle on 0,5 prosenttia.

Centro Humboldtin ja viiden muun kansalaisjärjestön allianssin mukaan geenimanipuloidun viljan käytön seuraamukset voivat olla traagiset. Mahdollisten kauaskantoisten terveysriskien lisäksi geenimanipulaatio uhkaa lajikkeiden geneettistä monimuotoisuutta ja aiheuttaa geneettistä eroosiota.

Omien lajikkeiden tuhoutumisen kautta vaarana on nicaragualaisten maanviljelijöiden ja ennen pitkää koko maan ajautuminen riippuvaiseksi ylikansallisista geeniviljantuottajista ja -myyjistä. Kustannusten nousu kalliiden lannoitteiden ja patenttisiemenviljan muodossa ajaisi loputkin maanviljelijät "bio-orjuuteen", josta voi paeta vain hakeutumalla muiden maattomien ja köyhien jatkoksi kaupunkien slummeihin. Se taasen johtaisi maan perushyödyketuotannon ja omavaraisuusasteen lopulliseen romahtamiseen.

Järjestöt vaativatkin nyt maan hallitusta puuttumaan asiaan, tiukentamaan kontrollia ja siten estämään geenimanipuloidun viljan tuonnin maahan. Järjestöt esittävät myös, että hallituksen pitäisi itse myös teettää omat testinsä.

Hallitukselta vaaditaan myös pitkään jäissä olleen kansallisen ruokaturvaohjelman hyväksyntää ja toimeenpanoa. Siinä geenimanipuloidun viljan tuominen maahan myös tuomitaan yksiselitteisesti. Järjestöt ilmoittavat olevansa halukkaita toimimaan yhteistyössä hallituksen kanssa ongelman ratkaisemiseksi ja jotta Nicaragua voisi julistautua geenimanipulaatiosta vapaaksi vyöhykkeeksi.