Tiedote

Gallup: Vaaliehdokkaat kannattavat kehitysavun nostoa

Puoluerajat ylittävä enemmistö maaliskuun eduskuntavaalien ehdokkaista haluaa korottaa Suomen kehitysapua tuntuvasti, käy ilmi torstaina julkistetusta Suomen Gallupin kyselystä.
Kepan tiedote
6.2.2003

Tutkimuksen mukaan 65 prosenttia ehdokkaista haluaa nostaa avun vähintään YK:n suosittamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL). Korotusta kannatetaan myös hallituspuolueissa: 61 prosenttia SDP:n, 45 kokoomuksen, 64 vasemmistoliiton ja 63 prosenttia RKP:n vastaajista kannatti YK:n suositusta.

Vain 12 prosenttia ehdokkaista piti Lipposen hallituksen vakiinnuttamaa noin 0,3 prosenttia BKTL:stä riittävänä.

Ehdokkaat ovat valmiita sitoutumaan myös nopeaan aikatauluun: 49 prosentin mielestä YK:n tavoite on saavutettava seuraavan hallituskauden aikana eli vuoteen 2007 mennessä. Valtioneuvos Harri Holkerin johtama Katala-työryhmä suositteli tammikuussa julkaistussa mietinnössään vuotta 2010 tavoitevuodeksi.

"Ehdokkaiden myönteisyys kehitysyhteistyötä kohtaan on meille yllättävä ilouutinen. Vaikka puolueiden välillä on pieniä eroja, on kehitysyhteistyön kannatus kaiken kaikkiaan ilahduttavan vahvaa. Tulos osoittaa, kuinka tärkeätä on saada konkreettinen ohjelma kehitysyhteistyövarojen nostosta seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan", sanoo Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman.

"Toinen mielenkiintoinen tieto on, että vain 13 prosenttia ehdokkaista pitää kaupan esteiden purkamista parhaana tapana auttaa kehitysmaiden nälästä kärsivää väestöä. 42 prosenttia sallisi kehitysmaille oikeuden suojata ruoantuotantoaan ulkomaiselta kilpailulta," sanoi Sundman.

Ehdokkaiden mielestä:


  • Eduskunnan tulisi ottaa aktiivisempi rooli hallituksen ohjeistamisessa globaalikysymyksissä, (73 % haastatelluista). Hallituspuolueissa erityisesti SDP:n (74 %) ja vasemmistoliiton (88 %) ehdokkaat kannattivat roolin vahvistamista.
  • Kehitysyhteistyön kaksi tärkeintä kohdealuetta ovat Afrikka (67 %) ja Balkanin maat (7 %).
  • Kehitysyhteistyön neljä tärkeintä tavoitetta ovat kehitysmaiden auttaminen omavaraisuuteen (52 %), köyhyyden vähentäminen (41 %), tasa-arvon, kansanvallan ja ihmisoikeuksien edistämien (37 %) ja tartuntatautien kuten aidsin torjuminen (37 %).
  • Onnistuneen kehitysyhteistyön kolme tärkeintä edellytystä ovat paikallisen tietotaidon tukeminen (43 %), naisten ja tyttöjen osallistuminen (41 %) ja köyhyyden vähentämisen priorisointi (37 %).Suomen Gallup haastatteli Kepan toimeksiannosta puhelimitse 308 ehdokasta tammikuun aikana. Vastaukset ovat internetissä pdf-muodossa osoitteessa www.kepa.fi/vaalit2003/vaaligallup. Katso myös vaalien pääsivut www.kepa.fi/vaalit2003.


Lisätietoja:
Folke Sundman, toiminnanjohtaja Kepa: 09-584 23 213, 040550 1517
Sakari Nurmela, tutkimusjohtaja, Suomen Gallup Oy (tekniset kysymykset): 040-578 5080
Mika Railo, tiedottaja, Kepa: 09-584 23 247, 040-590 3446