Tiedote

G20-kokous unohti köyhimmät maat

Talouden kriisikokouksessa Washingtonissa ei kuunneltu köyhiä kehitysmaita. Lisäksi vastuuta ongelmien ratkaisusta annettiin IMF:lle, missä köyhien ääni ei pääse kuuluviin, Kepa kritisoi.
Kepan tiedote
17.11.2008

G20-ryhmän talouskriisikokous Washingtonissa 14.-15.11. herätti toiveita, mutta toi vain vähän uutta. Erityisesti monet kaikista köyhimmille maille tärkeät uudistukset eivät edenneet. Jos seuraavat kokoukset eivät tuo kunnianhimoisempia uudistuksia, jäävät useat kriisin paljastamat ongelmat hoitamatta.

Washingtonin kokoukseen ei oltu kutsuttu yhtään vähiten kehittyneiden maiden edustajaa. Muun muassa Afrikan unioni, YK:n yleiskokous ja monet kansalaisjärjestöt ovatkin kysyneet, oliko tavoitteenakaan luoda aidosti maailmanlaajuisia ratkaisuja.

"Esimerkiksi Intian ja Brasilian ottaminen mukaan kokoukseen oli tervetullutta. Kriisi vaikuttaa kuitenkin kaikkein kipeimmin köyhimpiin maihin, joten olisi vähintäänkin kohtuullista, että myös heitä kuunneltaisiin ratkaisuja tehtäessä", sanoo kehityspoliittinen sihteeri Matti Ylönen Kepasta.

Luontevin ja kaikille maille tasapuolinen foorumi ongelmien käsittelyyn olisi 29.11.-2.12. kokoontuva YK:n kehitysrahoitushuippukokous Dohassa.

Pahimmillaan kriisi ja taantuma voivat romuttaa pyrkimykset vähentää äärimmäistä köyhyyttä, varoittaa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan tuore selvitys "Talouskriisi köyhdyttää kehitysmaita". Selvityksessä esitetään myös ratkaisuehdotuksia ongelmiin.

Kriisin vaikutukset näkyvät kehitysmaissa useilla tavoilla. Muun muassa lainananto on kiristynyt ja korot nousseet, mikä pahentaa kehitysmaiden velkakriisiä. Kun reaalitalous taantuu tai supistuu, kärsivät viennistä riippuvaisimmat kehitysmaat eniten. Jos teollisuusmaiden ilmastopolitiikka vesittyy, maahanmuuttopolitiikka kiristyy tai kehitysyhteistyö vähenee, kasvaa köyhyys entisestään.

G20 asetti pukin kaalimaan vartijaksi

Kokous luovutti suurimman vastuun maailman rahoitusjärjestelmän uudistamisesta kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle. IMF on kerta toisensa jälkeen epäonnistunut tunnistamaan maailmantaloutta uhkaavia kriisejä. Lisäksi sen lainojen mukana tulevat talouspoliittiset ehdot ovat IMF:n omankin arviointiyksikön mukaan usein heikentäneet köyhien valtioiden taloudellista tilaa.

Kosmeettisten uudistusten aika on ohi. Nyt pitäisi ehdottomasti varmistaa, että haitallisista ehdoista luovutaan ja kehitysmaille annetaan todellista sanavaltaa valuuttarahastossa", Ylönen toteaa.

Rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi esitetty toimenpidelista oli minimiesitys kaikista välttämättömimmistä uudistuksista, kuten johdannaismarkkinoiden tuomisesta säätelyn piiriin ja yhtiöiden taseiden ulkopuolisen kirjanpidon lopettamisesta.

Kirjanpitosääntöjen ongelmat ovat kasvattaneet merkittävästi kehitysmaista lähtevää laitonta pääomapakoa, jonka suuruus on varovaistenkin arvioiden mukaan viisinkertainen kehityspuun verrattuna", Ylönen kertoo.

Johdannaismarkkinoiden säätelyn puutteet ovat puolestaan muun muassa syventäneet ruokakriisiä kärjistäen näin köyhyyttä.

 

Rintamat kauppapolitiikassa entisellään

G20-maat korostivat myös vapaakaupan merkitystä ja pitivät tärkeänä Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvottelujen vauhdittamista. Intian kauppaministeri Kamal Nath kuitenkin kertoi, etteivät teollisuusmaat ole tulleet vastaan vaatimuksissaan, mutta pyytävät sen sijaan myönnytyksiä kehitysmailta.

Edistystä tarvitaan erityisesti kehitysmaiden maataloustuotannon suojelemisessa tuontipiikeiltä. Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin teollisuustuottajien täytyy perääntyä vaatimuksissaan avata kehitysmaiden teollisuusmarkkinat kansainvälisille kilpailulle yhdellä rysäyksellä.

Omien kauppapoliittisten tavoitteiden puskeminen eteenpäin kuin mitään ei olisi tapahtunut, on epäloogista, sillä harjoitettu politiikka on altistanut kehitysmaita kriisille ja kasvattanut sen suuruusluokkaa", toteaa Kepan kauppapoliittinen asiantuntija Tytti Nahi.

Maailmantalouden tervehdyttäminen vaatii kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Kauppaneuvotteluissa kehitysmaille pitää antaa aikaa kehittää kilpailukykyään, sosiaalisia turvaverkkojaan ja esimerkiksi pankkitoiminnan pelisääntöjä ennen kaupan vapauttamista. Lisäksi pitää puuttua kehitysmaita edelleen kurjistavaan velkakriisiin.

 

Tietokulma

  • Rahoitusmarkkinoiden uusia pidemmän aikavälin sääntöjä muotoiltaessa tulee pitää mielessä erityisesti seuraavat periaatteet:
  • Järjestelmän tulee osallistaa kaikkia maiden hallituksia
  • Päätöksentekoon tulee ottaa mukaan kansalaisyhteiskunta, sosiaaliset liikkeet ja muut sidosryhmät
  • Uudistuksilla tulee olla selkeä aikataulu ja niiden tulee perustua alueellisiin konsultaatioihin siten, että erityisesti kuullaan niitä, jotka kärsivät kriisistä eniten
  • Uudistusten tulee olla kattavia, käsittäen kaikki tarpeelliset instituutiot ja teemat
  • Uudistusten tulee olla läpinäkyviä siten, että kaikki oleelliset dokumentit julkistetaan ja niistä käydään keskustelua hyvissä ajoin ennen kokouksia

 

Lisätietoja

  • "Talouskriisi köyhdyttää kehitysmaita" -ajankohtaisselvitys (pdf).
  • Kehityspoliittinen sihteeri Matti Ylönen (erityisesti rahoituskysymykset), puh. 040 723 1118
  • Kehityspoliittinen sihteeri Tytti Nahi (erityisesti kauppakysymykset), puh. 040 7724247