Tiedote

EU:n sitouduttava kehitysmaiden tukemiseen WTO-neuvotteluissa

Kepan tiedote
2.7.2003

Kansalaisjärjestöt ympäri Eurooppaa vetoavat perjantaina 4. heinäkuuta EU:n ulkomaankauppaministereihin, jotta unionin jäsenmaat puuttuisivat nykyistä aktiivisemmin Euroopan komission kauppapoliittiseen toimintaan.

Ulkomaankauppaministerit kokoontuvat 6.-7. heinäkuuta Palermossa, Italiassa hiomaan unionin tavoitteita Maailman kauppajärjestö WTO:n viidettä ministerikokousta varten. Kokous pidetään syyskuussa Cancunissa, Meksikossa.

"Kansalaisjärjestöt pyrkivät vetoomuksellaan vaikuttamaan siihen, että EU ajaisi WTO-sopimusten radikaalia uudistamista sen sijaan, että WTO:ssa pakotetaan voimaan sopimusjärjestelmiä, joita kehitysmaat eivät halua", Anastasia Laitila Maan ystävistä sanoo. "Haluamme vahvistaa EU:n jäsenmaiden roolia kauppapolitiikassa, sillä nyt komissio ajaa vain liike-elämän asiaa."

Järjestöt muistuttavat, että kauppaneuvottelujen pitää tukea YK:n vuosituhattavoitteita, jotka tähtäävät köyhyyden puolittumiseen vuoteen 2015 mennessä.

Edellisestä, Dohassa vuonna 2001 pidetystä ministerikokouksesta lähtien käytyjä kauppaneuvotteluja on kutsuttu "Kehityksen kierrokseksi".

"Lupaavasta nimestä huolimatta neuvottelujen anti on ollut pettymys köyhille maille", kehityspoliittinen sihteeri Linus Atarah Kepasta toteaa.

"WTO-neuvotteluja järjestön päämajassa Genevessä seuraavat kansalaisjärjestöt ovat raportoineet, että jotkut teollisuusmaat ovat käyttäneet avoimen päätöksenteon vastaisia toimia hiljentääkseen kehitysmaat ja estääkseen niiden esittämien vaatimusten pääsyn ministerikokouksen asialistalle."

Myös WTO:n pääjohtaja Supachai Panitchpakdi myöntää, että kehitysmailla on syytä tyytymättömyyteen. "Aikarajat on ylitetty moneen kertaan ja varsinkaan maataloussopimuksia koskevat neuvottelut eivät ole juuri edenneet."

Köyhien maiden turhautumista lisää teollisuusmaiden taholta tuleva paine käynnistää neuvottelut niin sanotuista uusista aloista: julkisista hankinnoista, kaupan helpottamisesta, investoinneista ja kilpailupolitiikasta. Dohan kokouksessa sovittiin, että neuvottelut aloitettaisiin Cancunissa, mutta vain siinä tapauksessa, että asiasta on täydellinen yksimielisyys jäsenmaiden kesken.

Kehitysmaat vastustavat uusien alojen sisällyttämistä WTO:n ohjelmaan, sillä aiheiden lisääntyminen heikentäisi entisestään niiden mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti kauppaneuvotteluihin. Siinä missä teollisuusmailla on Genevessä useita edustajia, ei monilla köyhillä mailla ei ole resursseja lähettää WTO:n neuvotteluihin edes yhtä pysyvää edustajaa.

Kansalaisjärjestöjen vetoomuksessa vaaditaan, että EU hylkäisi aikeet aloittaa neuvottelut uusista aloista. Vetoomus on luettavissa osoitteessa www.investmentwatch.org.


Lisätietoja:
Linus Atarah, kehityspoliittinen sihteeri, Kepa, (09) 584 23 242, linus.atarah@kepa.fi
Anastasia Laitila, Maan ystävät, 050 331 5136, anastasy@jippii.fi
Kaisa Eskola, Attac, 050 3801391, ajkeskola@web.de