Tiedote

EU:n maatalouspolitiikka palvelemaan köyhyyden poistamista

Ruoka-aika-kampanja vaati Suomea ja EU:ta lopettamaan kehitysmaiden maatalouden toimintaedellytyksiä kaventavat maataloustuet, jotka vaikuttavat kehitysmaiden mahdollisuuteen tuottaa ruokaa omille markkinoilleen sekä vientiin.
Ruoka-ajan tiedote
10.6.2003

EU:n komissio julkisti tänään Bryselissä ehdotuksensa unionin yhteiseksi maatalouspolitiikaksi EU:n maatalousministerien kokouksessa.

"Ministerien on muokattava tukia niin, että ne eivät kannusta liikatuotantoon tai varsinkaan ruuan polkumyyntiin kehitysmaissa. Tällaiseen ratkaisuun olisi syytä päästä jo ennen WTO:n Cancunissa syyskuussa 2003 pidettävää ministerikokousta", Ruoka-aika-kampanjan koordinaattori Sari Laaksonen toteaa.

Komissio esittää, että EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettaisiin niin, että maataloustuki ja tuotantovelvoite irroitettaisiin toisistaan. Käynnissä olevissa Maailman kauppajärjestö WTO:n maatalousneuvotteluissa jäsenmailta on edellytetty maataloustuotannon määrään sidottujen tukien vähentämistä.

"Komission esitys näyttäisi olevan askel kohti liikatuotannon purkamista. Ministereiden on kuitenkin pidettävä huoli, etteivät uudet tukimuodot ole ristiriidassa unionin kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa. Myös EU:n maatalous- ja kauppapolitiikan on edistettävä köyhyyden poistamista", Laaksonen sanoo.

Erityisen haitallisia kehitysmaiden kannalta ovat EU:n vientituet sekä kaikki sellainen tuki, joka kannustaa liikatuotantoon. Maataloustuotteiden vienti on monille vähiten kehittyneille maille tärkein tulonlähde. Maiden on kuitenkin vaikea saada myydyksi tuotteitaan rikkaiden maiden markkinoille alhaisista tuotantokustannuksista huolimatta. Köyhimmät maat eivät juuri pysty tukemaan tuotteitaan ja teollisuusmaiden korkeat tullit vaikeuttavat tuotteiden markkinoillepääsyä.

Kehitysmaat ovat vaatineet rikkaita maita pitämään kiinni lupauksistaan suunnata varoja köyhien maiden tuotannon kehittämiseen. Vähiten kehittyneiden maiden kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti maatalouden kehittämistä. Toinen tärkeä toimenpide olisi teollisuusmaiden markkinoiden avaaminen kehitysmaiden tuotteille.

Ruoka-aika www.ruoka-aika.net on 54 suomalaisen kansalaisjärjestön kampanja, joka pyrkii poistamaan nälän maailmasta. Kampanja pyrkii vaikuttamaan Suomen hallituksen politiikkaan, jotta se ottaisi paremmin huomioon köyhien maiden tarpeet WTO-neuvotteluissa. Lisäksi kampanja pyrkii nostamaan kuluttajien tietoisuutta kulutusvalintojen yhteydestä globaaliin nälkään.


Lisätietoja:

Sari Laaksonen, Ruoka-aika-koordinaattori, 050-537 4875

Mika Railo, tiedottaja, Kepa: 09-584 23 247