Tiedote

Budjettiriihi pettymys kehitysyhteistyöjärjestöille

Hallituksen tämänpäiväinen budjettiriihi osoittautui odotusten mukaiseksi pettymykseksi kehitysyhteistyöjärjestöille. Valtioneuvosto päätyi esittämään noin 20 miljoonan euron korotusta Suomen kehitysyhteistyövaroihin. Korostus, joka pitää kehitysyhteistyömäärärahojen osuuden noin 0,348 prosentissa bruttokansantulosta (BKTL), menee lähinnä Euroopan kehitysrahaston EKR:n kasvaneisiin maksatuksiin.
Kepan tiedote
22.8.2002

"Lipposen toinen hallitus on ilmeisesti aikaisempien konsensuspäätöstensä vanki. Päätöksiä ei avata, vaikka yksittäisillä ministereillä haluja olisikin. Siksi paineet kohdistuvat nyt seuraaviin eduskuntavaaleihin ja vaalien jälkeisiin hallitusneuvotteluihin. Uuden hallituksen ohjelmaan on kirjattava selvä aikataulu kehitysyhteistyövarojen palauttamiseksi 0,7 prosenttiin BKTL:stä vuoteen 2010 mennessä. Tällä tavoitteella on myös kansan enemmistön selvä tuki", sanoi Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman.

Hallitus päätti Meksikon Monterreyssa maaliskuussa pidetyn kehitysrahoituskokouksen kynnyksellä nostaa kehitysyhteistyövarat 0,4 prosenttiin seuraavan hallituskauden aikana. Hallitus on myös ilmoittanut tavoitteekseen pitää Suomen kehitysavun BKTL-osuus EU:n keskiarvon yläpuolella. Kokouksen jälkeen muun muassa Ruotsi, Ranska, Iso-Britannia ja Italia ovat ilmoittaneet korottavansa kehitysyhteistyöbudjettejaan merkittävästi ylöspäin. EU:n jäsenmaiden kehitysyhteistyövarojen keskiarvo on tänä vuonna hieman yli 0,34 prosenttia BKTL:stä.

Kesällä julkaistun mielipidetutkimuksen mukaan 74 prosenttia suomalaisista haluaa nostaa kehitysyhteistyövarat nykytasolta, ja noin puolet toivoo avun olevan vähintäänkin YK:n suositteleman 0,7 prosentin tasolla. Mielipidetiedustelu on nähtävissä ulkoministeriön kehitysyhteystyöosaston internet-sivulla osoitteessa global.finland.fi/mielipidemittaus2002.pdf.

Lisätietoja:
Folke Sundman, toiminnanjohtaja, Kepa, 040-550 1517
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 040-590 3446