Tiedote

Budjettiesitys oikeilla linjoilla kehitysyhteistyömäärärahoista

Valtiovarainministeriön budjettiesitys vastaa kehitysyhteistyöjärjestöjen odotuksiin kehitysmaiden tukemisesta. Kehitysyhteistyövaroja ollaan kasvattamassa suunnitelmien mukaan, samalla kun maailmanlaajuinen taantuma on ajanut köyhimpien maiden talouden ahtaalle ja avun tarve on suurimmillaan.
Kepan tiedote
31.7.2009

Suomen kehitysapu kasvaa ensi vuonna valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä valtiontalouden kehysten linjoilla 995,4 miljoonaan euroon. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa pitää budjettiesitystä ilahduttavana merkkinä siitä, että Suomi on valmis kantamaan vastuunsa köyhyyden poistamisesta myös vaikeina aikoina.

"Seisomalla lupaustensa takana Suomi osoittaa suoraselkäisyyttä ja profiloituu kansainvälisesti vastuunkantajaksi", kommentoi kehityspoliittinen sihteeri Terhi Ylikoski Kepasta. Muita kehitysapusitoumuksistaan kiinni pitäviä maita ovat esimerkiksi Pohjoismaat sekä Iso-Britannia, joka on lisäämässä apuaan vakavista talousvaikeuksistaan huolimatta.

Kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattaminen on juuri nyt erityisen tärkeää, sillä talouskriisi on jo tähän mennessä aiheuttanut vakavia ongelmia kehitysmaissa. Tilanne on jatkossa kärjistymässä entisestään. Maailmanpankin arvion mukaan kriisin vuoksi vuonna 2009 alle viisivuotiaita lapsia kuolee jopa 400 000 enemmän. Jos kriisi pitkittyy, vuonna 2015 luku voi olla yhteensä jo kolme miljoonaa.

"Talouskriisi on vähentänyt dramaattisesti niin investointeja kehitysmaihin kuin siirtolaisten rahalähetyksiä ja vientitulojakin, joten taantumassa kehitysavun merkitys köyhien maiden toimeentulolle on erityisen suuri", sanoo Ylikoski.

Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukainen rahoitus on tärkeä askel matkalla kohti YK:ssa sovittua kehitysaputavoitetta 0,7 prosenttia bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Budjettiesityksen mukainen virallinen kehitysapu 995,4 miljoonaa euroa tarkoittaa noin 0,57 prosenttia Suomen arvioidusta bruttokansantulosta vuonna 2010.

Ulkoministeriön vastikään teettämässä mielipidetiedustelussa 88 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että länsimaiden tulee tukea kehitysmaita talouskriisistä selviämisessä. Esityksen mukainen määrärahojen lisäys vastaa suomalaisten tahtoa.

Toimituksille tiedoksi

Lisätietoja

  • kehityspoliittinen sihteeri Terhi Ylikoski, Kepa, puh. 040 825 8516