Tiedote

AEPF muistuttaa Asemia työntekijöiden oikeuksista

Aasia-Eurooppa-järjestöfoorumi AEPF vaatii ILOn yleissopimuksien ratifiointia Asemin agendalle. Kansalaisjärjestöt muistuttavat, että myös taloudellisen globalisaation varjopuolet on huomioitava huippukokouksessa.
Kepan tiedote
29.8.2006

Asem-maista usea ei ole ratifioinut ILOn keskeisiä yleissopimuksia, jotka koskevat muiden muassa pakkotyötä, työntekijöiden järjestäytymistä, tasa-arvoa sekä lapsityövoimaa. Lisäksi monissa köyhemmissä Asem-valtioissa kuten Kambodžassa yritysten yhteiskuntavastuu toteutuu heikosti: työntekijöiden vähimmäispalkka ei riitä perustarpeisiin ja työpäivät venyvät ylipitkiksi.

 

"Monikansallisille yrityksille tarvitaan lisää kansainvälisiä sitovia säädöksiä sekä riittäviä seurantamekanismeja niiden toteutumiseen", Päivi Pöyhönen FinnWatch-verkostosta sanoo.

Asem-maista kaikkein ongelmallisimpia ovat Kiina ja Burma.

"Asemin tulisi painostaa Burmaa kaikin poliittisin ja taloudellisin keinoin kunnioittamaan ihmisoikeuksia, myös työntekijöiden järjestäytymisvapautta, ja lopettamaan pakkotyön", SAK:n kansainvälisen osaston johtaja Marjaana Valkonen sanoo.

Aasia-Eurooppa-järjestöfoorumi vaatii päättäväisyyttä myös Asemin suhteessa Kiinaan: seuraavan Asemin isäntämaan tulisi ratifioida ILOn työelämän perusoikeuksia koskevat yleissopimukset. Asemin talouspainotteisen agendan tulisi ottaa huomioon myös taloudellisen globalisaation varjopuolet, kuten kasvava halpatyövoiman käyttö.

"Aasian nopea talouskasvu on johtanut työntekijöiden oikeuksien laiminlyönteihin, kuten työturvallisuuden puutteisiin", Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen toiminnanjohtaja Hannu Ohvo sanoo.

Aasia-Eurooppa-järjestöfoorumi muistuttaa myös Asemin työministerien kokouksesta Berliinissä syyskuun alussa. Työministerikokouksen tulisi pohjustaa Asemia niin, että sen agendalla olevat kysymykset - ILO:n yleissopimukset mukaan lukien - olisivat huomattavassa roolissa myös muutamaa päivää myöhemmin Asemissa.

Aasia-Eurooppa-järjestöfoorumi AEPF on EU:n ja Aasian maiden Asem-huippukokouksen alla 3.-6. syyskuuta järjestettävä kansainvälinen kansalaisjärjestökokous. Se kokoaa Suomeen 400 kansalaisjärjestöaktiivia noin 30 maasta.

AEPF:n tavoite on vaikuttaa Asem-prosessiin tehden siitä läpinäkyvämpi ja avaten tietä kansalaisyhteiskunnalle. AEPF myös käsittelee talouteen painottuvassa Asemissa sivuun jääviä aiheita kuten sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa.

Ilmoittautuminen AEPF:n osallistujaksi on päättynyt. Järjestöjen oheistapahtumista kansalaisfoorumin aikana lisätietoa AEPF:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Lisää tietoa aiheesta