Tiedote

Aasian ja Euroopan välinen yhteistyö on sosiaalisen hyvinvoinnin avain

Rajaton taloudellinen kilpailu Aasian ja Euroopan välillä vaarantaa Euroopan sosiaalisen mallin. Tämän varoituksen antaa Aasia-Eurooppa-järjestöfoorumissa Susan George, kirjailija ja tutkija Transnational Institute -tutkimuslaitoksesta Amsterdamista.
Kepan tiedote
5.9.2006

"Euroopan johtajat, jotka puhuvat EU:n tarpeesta hyväksyä avoimet markkinat, työvoiman joustavuus ja sääntelyn purkaminen, teeskentelevät, että pystymme mahdottomaan - kilpailemaan Kiinan ja muiden matalien palkkojen ja korkean taitotason maiden kanssa", George sanoo.

Hänen mielestään Aasian ja Euroopan suhteiden pitää perustua yhteistyöhön, ei kilpailuun, jotta palkkojen madaltamiseen ja sosiaaliturvan heikentämiseen johtava kehitys vältettäisiin.

George on huolissaan myös siitä, että Euroopan komissio käyttää kauppaneuvotteluja aseena Aasian julkisten palvelujen kehittämistä vastaan, estäen näin Aasian tasa-arvoistumisen Euroopan kanssa.

Charles Santiago, malesialaisen Monitoring Sustainability of Globalisation järjestön johtaja ja AEPF:n kansainvälisen järjestelykomitean jäsen, on samaa mieltä Georgen kanssa.

"WTO-neuvottelujen juututtua jonnekin sairaalan ja krematorion välimaastoon aasialaiset ovat huolissaan siitä, että EU tulee aggressiivisesti edistämään omaa kauppa- ja investointipolitiikkaansa kahdenvälisten sopimuksien kautta", Santiago sanoo. "Nämä (sopimukset) vahvistaisivat olemassa olevaa epätasa-arvoa Aasian ja Euroopan maiden välillä".

Aasia-Eurooppa-järjestöfoorumi AEPF kokoaa yli 400 kansalaisyhteiskunnan edustajaa Helsinkiin. AEPF edeltää Asem-kokousta, joka järjestetään viikon lopulla Helsingin Messukeskuksessa.

"AEPF tarjoaa aasialaisille ja eurooppalaisille mahdollisuuden rakentaa yhteistyö ja keskinäinen vuoropuhelu kestäväksi toimintamuodoksi kilpailun vastapainoksi", Susan George sanoo.

Lisätietoja:

Lisää tietoa aiheesta