WTO ja uudet alat

Teollisuusmaat ovat EU:n johdolla käynnistämässä Maailman kauppajärjestö WTO:ssa neuvotteluja niin sanotuista uusista aloista (New Issues). Jo Dohan ministerikokouksessa 2001 käytiin katkera taistelu uusien alojen sisällyttämisestä WTO:n ohjelmaan.

Kepan taustatiedote Cancunin-kokoukseen. Julkaistu Kepan Tietolehtiset- sarjan osana 33.